Arkiv

Særtryk og temanumre kan købes på Forlaget Apophasis’ webshop. Redaktionen ligger inde med gamle numre, som kan rekvireres ved henvendelse.

Download søgbar registrant for 1.-20. årgang, 1976-1996 (pdf). Artiklerne registreres fra og med årgang 2016 også på archive.org.

Fønix årgang 2019

Kristoffer Garne, Tilløb til en teologisk samtale med C.G. Jungs dybdepsykologi, Fønix årg. 2019, s. 1-23 (pdf)

Rasmus Vangshardt, Fromme Hans Hauge som absolut metafor, Fønix årg. 2019, s. 24-31 (pdf)

Mogens Müller, Grundtvig som bibeloversætter: Spredte betragtninger i anledning af udgivelsen af Nypagts-Bogen, Fønix årg. 2019, s. 32-45 (pdf)

Monica Papazu, Nikolaj Berdjajevs forunderlige aktualitet: Anmeldelse af Ulighedens filosofi, oversat af Christian Gottlieb, Fønix årg. 2019, s. 45-65 (pdf)

Anders Klostergaard Petersen, Om Jan Assmanns aksetidsforståelse, kosmos-religion og biologisk og kulturel evolution i kultur- og religionshistorien, Fønix årg. 2019, s. 66-106 (pdf)

Lars Paludan, Paulus i nutidens politiske filosofi, Fønix årg. 2019, s. 107-124 (pdf)

Katrine Frøkjær Baunvig, Retro-overvejelse: Er kristendommen en religion?, Fønix årg. 2019, s. 125-132 (pdf)

Henning Nørhøj, Gudsbegreb og religionsteologi hos Nikolaus Cusanus, Fønix årg. 2019, s. 133-156 (pdf)

Mogens Müller, Jesus set med en troende katoliks øjne: Anmeldelse af Paul Johnson, Jesus – en biografi skrevet af en troende, Fønix årg. 2019, s. 156-164 (pdf)

Martin Ravn, Walter Benjamin: Teologisk-politisk fragment, Fønix årg 2019, s. 166-170 (pdf)

Ole Jensen, Agtelsens natursyn, Fønix årg. 2019, s. 171-194 (pdf)

Sasja Emilie Mathiasen Stopa, Når Gud angriber mennesket – Den tvetydige erfaring af Gud og verden hos Martin Luther, K.E. Løgstrup og Regin Prenter, Fønix årg. 2019, s. 194-232 (pdf)

Jakob Wolf, Naturen som et uerstatteligt kunstværk, Fønix årg. 2019, s. 233-256 (pdf)

Kasper Støvring, Et frugtbart forhold – anmeldelse af Natur og religion i det indre og ydre, Fønix årg. 2019, s. 257-259 (pdf)

Michael Pihl, Hvorfor blev slaveriet afskaffet – i middelalderen?, Fønix årg. 2019, s. 160-202 (pdf)

Johannes Aakjær Steenbuch, Kristus alene: Evig retfærdiggørelse hos engelske baptister fra Samuel Richardson til John Gill, Fønix årg. 2019, s. 202-226 (pdf)

Helge Kragh, Et lille fnug i den store sammenhæng: Naturvidenskab og gudstro i historisk perspektiv, Fønix årg. 2019, s. 227-250 (pdf)

Andreas Riis Damgaard, Turen går til: Den Historisk-Kritiske Republik – Anmeldelse af Kirken, Teologien og Det Gamle Testamente, Fønix årg. 2019, s. 251-258 (pdf)

Kristoffer Garne, Tåkrummende markedsføring af god Tænkepause om religion, Fønix årg. 2019, s. 259-266 (pdf)

Fønix årgang 2018

Henrik Fibæk Jensen, ”Livet er ingen ubetydelighed” Om Emil Boesens Livs-Udvikling, Fønix årg. 2018, s. 1-22 (pdf)

Jørgen Juul Petersen, Apokalyptik og terrorisme, Fønix årg. 2018, s. 23-45 (pdf)

Jesper Tang Nielsen, Semiotiske læsninger af Johannes’ Åbenbaring – Geert Hallbäck in memoriam, Fønix årg. 2018, s. 46-55 (pdf)

Erik Skyum Nielsen, Romantikkens trolddomssang på højdepunktet af dansk realisme, Fønix årg. 2018

Gerd Theissen, Den reformatoriske gnist – spalter Luther? Forener Paulus? Hvordan man økumenisk kan mindes reformationen, Fønix årg. 2018, s. 56-85 (pdf)

Johannes Aakjær Steenbuch, En bekendelse, men ikke af, hvad jeg formår – Danske baptisters dåbssyn gennem to århundreder, Fønix årg. 2018, s. 86-161 (pdf)

Jan Sievert Asmussen, Klang og gudstjeneste, Fønix årg. 2018, s. 162-176 (pdf)

Kristoffer Garne, K.L. Aastrups salmedigtning, Fønix årg. 2018, s. 177-203 (pdf)

Kristoffer Garne, Anmeldelse af Jakob Wolf: Gudstjenesten. Fænomenologisk set, Fønix årg. 2018, s. 204-209 (pdf)

Kirsten Nielsen, Hvad skal vi med Det Gamle Testamente i gudstjenesten, Fønix årg. 2018, s. 210-223 (pdf)

Mogens Müller, Det Gamle Testamente i gudstjenesten – et omstændeligt svar til Kirsten Nielsen, Fønix årg. 2018, s. 224-235 (pdf)

Martin Bendixen Rønkilde, ”Dåben og dåbsritualets historie” af Christian ThodbergFønix årg. 2018, s. 237-240 (pdf)

Sofija Pedersen Videke, Tiden og sproget – 1968-2018, Fønix årg. 2018, s. 241-265 (pdf)

Rasmus Dreyer, Kærlighed til jorden – Dostojevskij og de tidlige tidehvervsteologer, Fønix årg. 2018, s. 266-288 (pdf)

Frederik Poulsen, Esajas gennem århundrederne, Fønix årg. 2018, s. 289-299 (pdf)

Fønix årgang 2017

Jesper Tang Nielsen, U/lighed i det paulinske univers: Paulus’ udfordring til at tænke lighed, Fønix årg. 2017, s. 1-21 (pdf)

Geert Hallbäck, Houellebecq, Huysmans og symbolisternes trang til religion, Fønix årg. 2017, s. 22-43 (pdf)

Georg Græsholt, Boganmeldelse af: Troels Engberg-Pedersen: Johannesevangeliets klarhed – en læsning for præster og andre nysgerrige, Fønix årg. 2017, s. 44-50 (pdf)

Marie Louise Odgaard Møller, Livstaknemmelighed: Anmeldelse af Ole Jensens Tilskikkelser og livsbetagelse, Fønix årg. 2017, s. 51-56 (pdf)

Torkil Jensen, Protestantismens grundskade: Anders Nørgaard i anledning af reformationens 500 års fest, Fønix årg. 2017, s. 57-70 (pdf)

Mogens Müller, Evangelierne som genskrevet Bibel? Omkring Richard B. Hays’ nye bog Echoes of Scripture in the Gospels, Fønix årg. 2017, s. 71-86 (pdf)

Laura Cæcilie Jessen, Det syngende folk går ikke til grunde foreløbig, Fønix årg. 2017, s. 87-94 (pdf)

Niels Thomsen, At øve sig i at være menneske – anmeldelse, Fønix årg. 2017, s. 95-102 (pdf)

Johannes Aakjær Steenbuch, Korsets og kommaets Jesus: Discipelskab og korsteologi i aktuel neo-anabaptisme og historisk baptistteologi, Fønix årg. 2017, s. 102-140 (pdf)

Kristine Ravn, Jakob Knudsen mellem Luther og Grundtvig – anmeldelse, Fønix  årg. 2017, s. 141-145 (pdf)

Rasmus H.C. Dreyer, Luther-røgelse og Luther-film, Fønix årg. 2017, s. 147-170 (pdf)

Anna Vind, Lutherstrid – gerne! Anmeldelse af Frederik Stjernfelt, Syv myter om Martin Luther, Fønix årg. 2017, s. 171-187 (pdf)

Johannes Aakjær Steenbuch, Sværdets og fredens dialektik: Protestantisk fredsetik og kristen pacifisme, Fønix årg. 2017, s. 188-212 (pdf)

Gert Theissen, Kan ortodoksi og kritik forbindes? Dogmatik som religiøs digtning, Fønix årg. 2017, s. 212-243 (pdf)

Niels Thomsen, Professor Hal Koch, Fønix årg. 2017, s. 244-254 (pdf)

Kristoffer Garne, Den lutrede streng: Om Grundtvigs og Luthers salmer, Fønix årg. 2017, s. 255-287 (pdf)

Kristoffer Garne, De danske nadverritualer og -salmer efter reformationen, Fønix årg. 2017, s. 288-320 (pdf)

Niels Thomsen, Vor Gud han er så fast en borg – nydigtet og moddigtet, Fønix årg. 2017, s. 321-338 (pdf)

Johannes Aakjær Steenbuch, Guldfuglen fra Odense – Julius Købner og kampen for den sande urkristendom, Fønix årg. 2017, s. 339-365 (pdf)

Kristoffer Garne, Lidt om dåben i folkekirken og i Biblen, Fønix årg. 2017, s. 366-381 (pdf)

Johannes Aakjær Steenbuch, Negativ teologi og apofatisk fordybelsespraksis, Fønix årg. 2017, s. 382-413 (pdf)

Lars Paludan, Den nødvendige religionsteologiske refleksion, Fønix årg. 2017, s. 414-430 (pdf)

Fønix årgang 2016

Leder, Farvel til Fønix på tryk, Fønix årg. 2016, s. 1 (pdf).

Karen Marie Mortensen, Man er altid i det absolutte” – Jaspers’ og Arendts kritik af Heidegger, Fønix årg. 2016, s. 3-19 (pdf).

Georg Græsholt, Prædikenens uforudsigelighed – eller om hvordan en tale virker, Fønix årg. 2016, s. 20-23 (pdf).

Kristoffer Garne, Jakob Knudsen i dansk åndsliv, Fønix årg. 2016, s. 24-47 (pdf).

Lars Bo Bojesen, Englens blik – om åndelig erfaring og åndens evidens, Fønix årg. 2016, s. 48-69 (pdf)

Johannes Aakjær Steenbuch, Fremmed ild? Profetiens genkomst i karismatisk kirkekultur, Fønix årg. 2016, s. 70-109 (pdf).

Nils Holger Petersen, Komponist som kirkefader? Reception, autoritet og autenticitet i Vestens (kristne) kulturhistorieFønix årg. 2016, s. 110-129 (pdf).

Laura Cæcilie Jessen, Bibelske landskaber som teologisk tale, Fønix årg. 2016 s. 130-152 (pdf)

Rasmus Vangshardt, Humanioraen i Rom efter Cæsars død Aristoteles, Gadamer og Bultmann om det hermeneutiske problem, Fønix årg. 2016, s. 153-175 (pdf)

Morten Thaysen, Forkyndelsen som håbets livstegn – Grundtvigs overvejelser over prædikenen og dens funktion i gudstjenesten, Fønix årg. 2016, s. 176 – 202 (pdf)

Johs. H. Christensen, Er der en vinduespudser til stede? Anmeldelse af Lars Sandbeck: På grænsen. Et teologisk portræt af Theodor Jørgensen, Fønix årg. 2016, s. 203-209 (pdf)

Kristoffer Garne, Hører Søren Kierkegaard til i studerekammeret eller i kirken? Anmeldelse af Fromme Søren, Fønix årg. 2016, s. 222-229 (pdf).

Johannes Aakjær Steenbuch, Hvorfor var det nu, at Jesus skulle dø? Anmeldelse af Guddommelig uorden, Fønix årg. 2016, s. 230-237 (pdf).