Manuskriptanvisninger til Tidsskriftet Fønix

Tidsskriftet Fønix bringer essayistiske artikler på et højt fagligt niveau. Fønix dækker området mellem teologi og humaniora med artikler om teologi, filosofi, kirke, musik, historie, litteratur med mere.

Manuskripter til Fønix fremsendes elektronisk i .docx eller .odt-format til red@foenix1976.dk eller til en af redaktørerne. Artikler bringes løbende digitalt.

Manuskriptet inklusiv noter må som udgangspunkt have et omfang på 10-20 normalsider (24.000-48.000 anslag inkl. mellemrum).

Øverst i manuskriptet angives forfatterens fulde navn, stilling og evt. akademiske grad.

Forfatteren bedes medsende et portrætfoto og anbefales at medsende en illustration til artiklen (min. 800×600 pixels), som ikke er beskyttet af ophavsrettigheder.

Forud for antagelse bedømmes et manuskript af to redaktionsmedlemmer. På forfatterens forespørgsel fagfællebedømmes manuskriptet.

Fønix bringer desuden anmeldelser af aktuelle bøger. Anmeldelser må have et omfang på maks. 5 normalsider (12.000 anslag inkl. mellemrum).

Opsætning

Manuskriptet formateres i Word eller LibreOffice som brødtekst og som overskrift 1 samt evt. med indrykkede citater. Derudover formateres manuskriptet ikke.

Citater bringes som udgangspunkt i dansk oversættelsen i brødteksten og evt., hvis det skønnes nødvendigt, på originalsproget i fodnoten.

Citater over tre linjer markeres med indryk uden anførselstegn. Øvrige citater indrammes af dobbelte anførselstegn (”…”). Enkelte anførselstegn (’…’) anvendes i citater markeret med dobbelte anførselstegn. Udeladelser inde i citater markeres med […].

Ved gentagende henvisninger til samme værk anvendes betegnelsen sst.

Da artiklerne har essayistisk præg, skal notebrugen begrænses til et minimum. Notehenvisninger anbringes umiddelbart efter tegnet (punktum, komma etc.) Eventuelle litteraturhenvisninger anføres i fodnoterne efter følgende praksis:

Monografier:

1. gang: Forfatter, titel, by: forlag årstal, s. xx

Derefter: Forfatterefternavn, titel, s. xx

Antologibidrag:

1. gang: Forfatter, ”titel på bidrag”, titel på antologi, by: forlag årstal, s. xx

2. gang: Forfatterefternavn, ”titel på bidrag”, s. xx

Tidsskriftsartikler:

1. gang: Forfatter, ”titel på artikel”, tidsskrift nr., s. xx-xx (xx)

2. gang: Forfatterefternavn, ”titel på artikel”, s. xx

Elektroniske kilder:

”Titel på kilden”, http://www.hjemmesidensnavn.dk (besøgt 09.10.2018)

Vi ser frem til at modtage dit bidrag!