Skaberen, den guddommelige arkitekt (Codex Vindobonensis 2554, f.1 verso, ca. 1220- 1230)

I begyndelsen var… Johannesprologen mellem græsk metafysik og jødisk visdom

/
Prologen til Johannesevangeliet er min yndlingsprolog. Kun den årlige første etape af cykelløbet Tour de France kommer i nærheden. Johannesprologen er som en ouverture i en opera. Gådefuldt anslår den temaer, der skal spilles ud senere i værket ...