Tidsskriftet Fønix

Nyeste artikler, anmeldelser og bøger

Niels Thomsen in memoriam

Niels Thomsen in memoriam

Niels Thomsen var med til at stifte tidsskriftet Fønix i 1976. Han syntes egentlig, at bladet skulle have heddet Guldtåren, eller til nøds Palmefuglen – med reference til Grundtvigs digtning. Men det blev til det mere gængse Fønix. Som den ...
Med nåden i favn – Dåbens teologiske baggrund og betydning

Med nåden i favn – Dåbens teologiske baggrund og betydning

Af Sasja Emilie Mathiasen Stopa og Rasmus H.C. Dreyer (red.). Med bidrag af Anders Klostergaard Petersen, Nils Arne Pedersen, Johannes Aakjær Steenbuch, Maria Munkholt Christensen, Nils Holger Petersen, Sasja Emilie Mathiasen Stopa, Christine Svinth-Værge Põder, Rasmus H.C. Dreyer og Kristoffer ...
Erfaring, subjektivitet, metafysik

Erfaring, subjektivitet, metafysik

I begrebet om det mættede fænomen ligger ikke bare, at fænomenet manifesterer sig af sig selv, men også at subjektet, der står som modtager af fænomenet, i den grad bliver overrasket, forbavset og overvældet af fænomenet, at det ikke længere ...
Spøgelser, traumer og tro: anmeldelse

Spøgelser, traumer og tro: anmeldelse

Forfatteren, Lars Neudorf er en scholar, som Horatio, han forstår sig på at kommunikere med spøgelser. Bogen forudsætter ikke troen på spøgelser, men handler ikke desto mindre om troen som en mulig erfaring, der i den kristne tradition har været ...
Spøgelser , traumer og tro – seks romaner og en personlig beretning

Spøgelser , traumer og tro – seks romaner og en personlig beretning

Med litteraturen som samtalepartner bygger bogen bro mellem en spirituel erfaringsverden, psykologien og den teologiske tænkning og rejser bl.a. spørgsmålet om, hvordan kristendommen bedst kan gå i dialog med hjemsøgelseserfaringer ...
Den fantastiske forbindelse – allegori og modernitetskritik hos C.S. Lewis og Martin A. Hansen

Den fantastiske forbindelse – allegori og modernitetskritik hos C.S. Lewis og Martin A. Hansen

Forfatterne tyer begge til den eventyrlige fantastiske stil, udviklingen af myte-genren og allegoriske billeder for at udtrykke spændingen mellem overleveret tro i mødet med moderne erfaringer. Det giver dem mulighed for at forholde sig kritisk til moderne ideologier og livsværdier ...
Er gudstjenesten forståelig eller uforståelig?

Er gudstjenesten forståelig eller uforståelig?

Gudstjenesten er notorisk vanskelig at forstå. Det er ikke så mærkeligt, for gudstjenesten er en genre for sig, man ikke møder andre steder i samfundet. Den er en form og et sprogspil, man skal lære at kende gennem brug ...
Konservatismen hænger sammen med kristendommen

Konservatismen hænger sammen med kristendommen

De seriøse biskopper og teologer, som Gissel bruger i denne bog, er troende (grebne) i al stilhed. De holder fast i familie, arbejde og stabilitet. De ser på kirken som en helhed, støtter dens dogmer, lutherske bekendelsesskrifter og tradition. De ...
Markion ‒ vranglæreren der ikke fik ret, men ikke desto mindre havde en pointe

Markion ‒ vranglæreren der ikke fik ret, men ikke desto mindre havde en pointe

At traditionen ikke er blot tilnærmelsesvis entydig, er kirke- og dogmehistorien ét stort vidnesbyrd om. Og som vi tåler adskilligt ”ukristeligt” hos kirkefædrene, skal vi heller ikke i en eller anden form for ”dogmatisk donatisme” se bort fra Markion dér, ...