Tidsskriftet Fønix

Nyeste artikler, anmeldelser og bøger

Skaber- eller menneskeværk? Skabelse, historie og tradition som før-kulturelle fænomener hos K.E. Løgstrup og Regin Prenter

Skaber- eller menneskeværk? Skabelse, historie og tradition som før-kulturelle fænomener hos K.E. Løgstrup og Regin Prenter

Kun hvis det kristne forestillingsunivers anerkendes som menneskeskabt kultur, bliver det muligt kritisk at imødegå de forestillinger om menneskets herredømmemandat og historien som fremadskridende frelseshistorie fremfor cirkulær genbrugshistorie, der har medvirket til at legitimere udnyttelsen af naturen ...
Kritik, tro og erkendelse

Kritik, tro og erkendelse

Professor i dogmatik Regin Prenter (1907-1990) er en af de væsentligste danske teologer i det tyvende århundrede. Prenter skrev i perioden 1976-1985 fire artikler i Fønix, som hermed udkommer samlet i bogform for første gang. Bogen samler en række artikler, ...
Umyndiggørelse og myndiggørelse

Umyndiggørelse og myndiggørelse

Anmeldelse af Guds ord i kvindemund. Om køn og kirke, Else Marie Wiberg Pedersen, red., København: Nordic Academic/Gads forlag, 2023, 376 sider ...
Anmeldelse af Mogens Pahuus, Det guddommelige i det jordiske

Anmeldelse af Mogens Pahuus, Det guddommelige i det jordiske

Pahuus’ bog er givende at læse. Den er rig på iagttagelser og fortolkninger af kunstværker, men den er også for mig at se problematisk og uklar på væsentlige punkter. Hvordan kan man fremlægge en irreligiøs livsanskuelse, samtidig med at man ...
Den dialektiske teologis sene metafysiske vending hos Løgstrup

Den dialektiske teologis sene metafysiske vending hos Løgstrup

Løgstrup har bragt det metafysiske tema tilbage til teologien på vor tids betingelser. Ingen anden har gjort det med samme intensitet, radikalitet og udsyn. Dette står fast, selv om Løgstrup har efterladt store uløste opgaver ...
Detalje fra altertavle i Wittenberg, Cranach d.æ., ca. 1548.

Udgang, indgang, overgang. Dåbsritualer og dåbssalmer

Dåbsritualets historie har vist, at selv gennemgribende forandringer ikke har kunnet rykke ret meget ved den overordnede struktur eller ’ordo’ i dåbsritualets historie. Det viser, at dåben er et godt eksempel på, at et rituals struktur og handling er uundværligt ...
Dansk Kirkesang 1922-2022

Dansk Kirkesang 1922-2022

Stefan Lamhauge Hansen og Peter Weincke (red.) Udgivet af Samfundet Dansk Kirkesang i samarbejde med Tidsskriftet Fønix. Med bidrag af Jørgen Kjærgaard, Poul S. Jacobsen, Jørgen I. Jensen og Peter Weincke Den 5. december 1922 blev Samfundet Dansk Kirkesang stiftet ...
Kristus velsigner børnene. Cranach, ca. 1535 – 1540.

Indstiftelse og inkarnation i dåben: Dåbsteologi hos den sene Luther og i den lutherske tradition

Det er i virkeligheden ikke en dogmatisk bevisførelse, Luther vil præstere – men derimod en intention om sjælesorg: Enhver døbt kan fortrøste sig på, at hans dåb er gyldig, blot han har tillid til Guds ord, og som sådan kan ...
Johann Elias Ridinger: Schöpfung, 18. årh.

Kosmos og/eller skabelse? En teologisk dialog med K.E. Løgstrup om kristendom og natursyn

Gud er skjult i verden, ja, men Gud er også hjerteslaget i alt det, vi lever i og af og med; den rytme, hvormed evigheden er i tiden ...