Tidsskriftet Fønix

Nyeste artikler, anmeldelser og bøger

Spøgelser , traumer og tro – seks romaner og en personlig beretning

Spøgelser , traumer og tro – seks romaner og en personlig beretning

Med litteraturen som samtalepartner bygger bogen bro mellem en spirituel erfaringsverden, psykologien og den teologiske tænkning og rejser bl.a. spørgsmålet om, hvordan kristendommen bedst kan gå i dialog med hjemsøgelseserfaringer ...
Den fantastiske forbindelse – allegori og modernitetskritik hos C.S. Lewis og Martin A. Hansen

Den fantastiske forbindelse – allegori og modernitetskritik hos C.S. Lewis og Martin A. Hansen

Forfatterne tyer begge til den eventyrlige fantastiske stil, udviklingen af myte-genren og allegoriske billeder for at udtrykke spændingen mellem overleveret tro i mødet med moderne erfaringer. Det giver dem mulighed for at forholde sig kritisk til moderne ideologier og livsværdier ...
Er gudstjenesten forståelig eller uforståelig?

Er gudstjenesten forståelig eller uforståelig?

Gudstjenesten er notorisk vanskelig at forstå. Det er ikke så mærkeligt, for gudstjenesten er en genre for sig, man ikke møder andre steder i samfundet. Den er en form og et sprogspil, man skal lære at kende gennem brug ...
Konservatismen hænger sammen med kristendommen

Konservatismen hænger sammen med kristendommen

De seriøse biskopper og teologer, som Gissel bruger i denne bog, er troende (grebne) i al stilhed. De holder fast i familie, arbejde og stabilitet. De ser på kirken som en helhed, støtter dens dogmer, lutherske bekendelsesskrifter og tradition. De ...
Markion ‒ vranglæreren der ikke fik ret, men ikke desto mindre havde en pointe

Markion ‒ vranglæreren der ikke fik ret, men ikke desto mindre havde en pointe

At traditionen ikke er blot tilnærmelsesvis entydig, er kirke- og dogmehistorien ét stort vidnesbyrd om. Og som vi tåler adskilligt ”ukristeligt” hos kirkefædrene, skal vi heller ikke i en eller anden form for ”dogmatisk donatisme” se bort fra Markion dér, ...
Rigmor Larsen. Danmarks første kvindelige teolog kom ikke til at bestige prædikestolen

Rigmor Larsen. Danmarks første kvindelige teolog kom ikke til at bestige prædikestolen

Den kvindelige teologs identitet som teologisk pioner, hendes forestillede fællesskab i DK og hendes indfældethed i familiens historiske bevidsthed, sender lys tilbage på kirkehistorien. Den viser sig ikke overraskende også at bestå i en kønnet historiebrug og erindringspolitik ...
Søren Kierkegaards Lære om Paradokset

Søren Kierkegaards Lære om Paradokset

Med litteraturen som samtalepartner bygger bogen bro mellem en spirituel erfaringsverden, psykologien og den teologiske tænkning og rejser bl.a. spørgsmålet om, hvordan kristendommen bedst kan gå i dialog med hjemsøgelseserfaringer ...
Mislykket kritik af skabelsesteologien

Mislykket kritik af skabelsesteologien

Hvis Bugge skal redde sin radikalt nådige Gud fra at blive anklaget for at være grusom, så kan det kun ske ved at gribe til en tale om Guds skjulthed. Gud skjuler, hvorfor han ikke med det samme sætter sin ...
Hans Hauge: Det umage par. Ole Jensen & Peter Kemp

Hans Hauge: Det umage par. Ole Jensen & Peter Kemp

To enere, både forskellige og lig hinanden. Og to rollemodeller for alle os, der kom efter. Og også nogle gange halsede forpustede bagefter. Godt at Hans Hauge har rejst denne dobbelte mindesten ...