Tidsskriftet Fønix

Nyeste artikler, anmeldelser og bøger

Rigmor Larsen. Danmarks første kvindelige teolog kom ikke til at bestige prædikestolen

Rigmor Larsen. Danmarks første kvindelige teolog kom ikke til at bestige prædikestolen

Den kvindelige teologs identitet som teologisk pioner, hendes forestillede fællesskab i DK og hendes indfældethed i familiens historiske bevidsthed, sender lys tilbage på kirkehistorien. Den viser sig ikke overraskende også at bestå i en kønnet historiebrug og erindringspolitik ...
Søren Kierkegaards Lære om Paradokset

Søren Kierkegaards Lære om Paradokset

Med litteraturen som samtalepartner bygger bogen bro mellem en spirituel erfaringsverden, psykologien og den teologiske tænkning og rejser bl.a. spørgsmålet om, hvordan kristendommen bedst kan gå i dialog med hjemsøgelseserfaringer ...
Mislykket kritik af skabelsesteologien

Mislykket kritik af skabelsesteologien

Hvis Bugge skal redde sin radikalt nådige Gud fra at blive anklaget for at være grusom, så kan det kun ske ved at gribe til en tale om Guds skjulthed. Gud skjuler, hvorfor han ikke med det samme sætter sin ...
Hans Hauge: Det umage par. Ole Jensen & Peter Kemp

Hans Hauge: Det umage par. Ole Jensen & Peter Kemp

To enere, både forskellige og lig hinanden. Og to rollemodeller for alle os, der kom efter. Og også nogle gange halsede forpustede bagefter. Godt at Hans Hauge har rejst denne dobbelte mindesten ...
Michael Böss, Den keltiske ånd. Længsel efter mening og identitet

Michael Böss, Den keltiske ånd. Længsel efter mening og identitet

I en tid, hvor medierne skriger om noget her og nu, giver Böss, hvad franskmændene kalder la longue durée, det lange forløb, og her er han til stede i en søgen efter, hvad keltisk kristendom har været og kan blive ...
Teologien omfatter også dyrene

Teologien omfatter også dyrene

Med udgangspunkt i respekten for det gud-givne liv har teologien et bidrag at yde til dyrenes beskyttelse. Det kræver en ændret teologisk holdning, hvor antropocentrismen lægges på hylden, og respekten for dyrenes værdighed som gud-skabte medskabninger tages seriøst ...
Tanker om provinsen

Tanker om provinsen

Hvad der er brug for, er, først, at lægge fordommene om livet og mulighederne i provinsen til side, genopfriske historien om provinsens bidrag til skabelsen af det moderne Danmark, og dernæst gå i gang med det konkrete politiske arbejde med ...
Det umage par – Ole Jensen & Peter Kemp

Det umage par – Ole Jensen & Peter Kemp

Af Hans Hauge Det umage par – Ole Jensen & Peter Kemp. Af Hans Hauge. Fønix, 2023, Hæftet, 176 sider. ISBN 9788793600348 Dr.phil. Hans Hauge (1947) kendte både Ole Jensen og Peter Kemp. Gennem en skildring af det umage pars ...
Hans Lassen Martensen (1808-1884)

Til kamp mod subjektivismen: H.L. Martensens kritik af ”baptismen” i Den christelige Daab

Mennesket besidder ingen autonom frihed. Heller ikke dåben handler om menneskets autonome valg eller subjektive tro, men om den objektive nåde i Kristus, der udspiller sig historisk og konkret i dåben – ikke for at tage friheden fra mennesket, men ...