Tidsskriftet Fønix

Nyeste artikler, anmeldelser og bøger

Lars Bo Bojesen in memoriam

Lars Bo Bojesen in memoriam

Den danske teolog Lars Bo Bojesen er død, 74 år gammel. Han nåede sidste år at udgive en samling religionspsykologiske essays i Fønix’ palmeserie. Vi bringer her Kristoffer Garnes forord til udgivelsen, der samtidig er en introduktion til forfatterskabet som ...
Fremtiden for Det Gamle Testamente

Fremtiden for Det Gamle Testamente

Ved i forhold til en overvejende tidshistorisk indplacering at fremhæve det religionshistoriske har Lundager Jensen ført debatten et vigtigt skridt videre. For med hans forståelse bliver det endnu tydeligere, at den nye brug af Det Gamle Testamente i gudstjenesten i ...
Fragmenter fra malstrømmen

Fragmenter fra malstrømmen

Fragmenter fra malmstrømmen er et forsøg på – ved hjælp af den litterære fragmentform – at få de dimensioner af tilværelsen med, der ikke kan rummes i en traditionel debatbog. Fragmentet er en mere livsnær form. Vi oplever ikke livet ...
Søren Kierkegaard og herrnhuterne.  Om teologi og forkyndelse i en moderne tid

Søren Kierkegaard og herrnhuterne. Om teologi og forkyndelse i en moderne tid

Ny bog af Anders Kingo vil svare på gammelt teologisk problem hos Kierkegaard. I ”Søren Kierkegaard og herrnhuterne” giver Anders Kingo en levende fremstilling af et problem, der længe har presset sig på i læsningen af Søren Kierkegaards forfatterskab: Kierkegaards ...
At glemme sig selv og finde sig selv: Et forsøg på en religionspsykologi

At glemme sig selv og finde sig selv: Et forsøg på en religionspsykologi

Det gælder om at glemme sig selv for at kunne opdage en større del af sin egen og ikke mindst den fælles verden. Kort sagt: Kærligheden realiseres, når jeg giver køb på mit eget og lader mig livet skænke i ...
At tage del i Gud: Participationstanken i oldkirkelig teologi og dens aktuelle nødvendighed

At tage del i Gud: Participationstanken i oldkirkelig teologi og dens aktuelle nødvendighed

Revitaliseringen af klassisk participationsontologi er i dag måske ligefrem nødvendig for at redde kirkens integritet. For at skære igennem den splittelse, fragmentering og polarisering, der kendetegner tiden, er det nødvendigt at formulere et teologisk perspektiv, der kan favne virkeligheden i ...
Søren Kierkegaard mellem hvalen og elefanten

Søren Kierkegaard mellem hvalen og elefanten

Søren Kierkegaards tænkning påvirkede både Karl Barths og Rudolf Bultmanns teologi dybt. Det viser sig særligt i Bultmanns store fokus på afgørelsen samt i det antropocentriske udgangspunkt for hans teologi: Al tale om Gud er tale om mennesket. Det er ...
Nyt hovedværk om sagatidens store overgang fra hedenskab til kristendom

Nyt hovedværk om sagatidens store overgang fra hedenskab til kristendom

De kristne forfattere vil vise, at det, der engang var dyder, nu er laster. Men de gør det på en så subtil og loyal måde, at den gamle verden fremtræder med styrke og overbevisningskraft. Og det er netop denne dobbelthed, ...
Erkendelsens nadver: Et essay om Faustmyten med stadig hensyn til Nietzsche

Erkendelsens nadver: Et essay om Faustmyten med stadig hensyn til Nietzsche

Faust står ved indgangen til moderniteten som et insisterende gammelt spøgelse, der ikke vil gå i sin grav, men bliver ved med at så tvivl om vores almagtsfantasier og al den kunnen, vi bryster os af ...