Niels Thomsen in memoriam

Niels Thomsen in memoriam

/
Niels Thomsen var med til at stifte tidsskriftet Fønix i 1976. Han syntes egentlig, at bladet skulle have heddet Guldtåren, eller til nøds Palmefuglen – med reference til Grundtvigs digtning. Men det blev til det mere gængse Fønix. Som den eneste i den oprindelige redaktion var Niels Thomsen ikke ansat på universitetet, men var præst for Ryslinge frimenighed. Hans akademiske meritter fejlede intet, men han var med til at give tidsskriftet en bredere og mere essayistisk profil, som det har haft i alle årene frem til i dag. Niels Thomsen var med til receptionen, da Fønix fejrede 40 års jubilæum i 2016 og ved samme lejlighed blev genfødt som digitalt tidsskrift og forlag. Han fulgte interesseret med, reagerede på, hvad der blev udgivet, via mails til redaktionsmedlemmerne, og han bidrog også selv med to artikler og en anmeldelse til det nye format. Disse tre bidrag har vi samlet her sammen med nogle artikler af ældre dato fra tidsskriftets tid som fysisk tryksag. Som det ses, spændte Niels Thomsens interesser bredt, og hans skriverier er præget af en frimodig tone og en skarp pen uden at give køb på fagligheden. Nu er Niels Thomsen død. Men hans tekster genfødes her til ...
Med nåden i favn – Dåbens teologiske baggrund og betydning

Med nåden i favn – Dåbens teologiske baggrund og betydning

/
Af Sasja Emilie Mathiasen Stopa og Rasmus H.C. Dreyer (red.). Med bidrag af Anders Klostergaard Petersen, Nils Arne Pedersen, Johannes Aakjær Steenbuch, Maria Munkholt Christensen, Nils Holger Petersen, Sasja Emilie Mathiasen Stopa, Christine Svinth-Værge Põder, Rasmus H.C. Dreyer og Kristoffer Garne ...
Spøgelser , traumer og tro – seks romaner og en personlig beretning

Spøgelser , traumer og tro – seks romaner og en personlig beretning

/
Med litteraturen som samtalepartner bygger bogen bro mellem en spirituel erfaringsverden, psykologien og den teologiske tænkning og rejser bl.a. spørgsmålet om, hvordan kristendommen bedst kan gå i dialog med hjemsøgelseserfaringer ...
Søren Kierkegaards Lære om Paradokset

Søren Kierkegaards Lære om Paradokset

/
Med litteraturen som samtalepartner bygger bogen bro mellem en spirituel erfaringsverden, psykologien og den teologiske tænkning og rejser bl.a. spørgsmålet om, hvordan kristendommen bedst kan gå i dialog med hjemsøgelseserfaringer ...
Det umage par – Ole Jensen & Peter Kemp

Det umage par – Ole Jensen & Peter Kemp

/
Af Hans Hauge Det umage par – Ole Jensen & Peter Kemp. Af Hans Hauge. Fønix, 2023, Hæftet, 176 sider. ISBN 9788793600348 Dr.phil. Hans Hauge (1947) kendte både Ole Jensen og Peter Kemp. Gennem en skildring af det umage pars liv og virke tegner han et billede af de vigtigste teologiske og intellektuelle brydninger i det 20. århundrede. Ole Jensen og Peter Kemp blev begge født d. 24. januar 1937. Den ene var lærersøn fra Viby, den anden præstesøn fra Vindum. De gik begge pa Askov øojskole, de blev begge studenter i 1955. De begyndte begge at læse teologi i København, men læste videre i Aarhus. De var begge med i Studenterkredsen. De blev begge dr.theol.er i 1970erne. De blev begge gift tre gange. De var begge nomader og skiftede job. De kæmpede begge for miljø og natur. De forsvarede begge kristendommen og forsøgte at gøre den gældende. De havde begge en hang til polemik og opgør. De blev begge uvenner. De var et umage par. Køb bogen hos Eksistensen ...
Natur, før-kultur og engagement - Aarhusteologien kritisk belyst

Natur, før-kultur og engagement – Aarhusteologien kritisk belyst

/
Tidsskriftet Fønix inviterer sammen med Teologisk Forening til seminar i anledning af udgivelsen af Hans Hauges Det umage par: Ole Jensen & Peter Kemp og Regin Prenters Kritik, tro og erkendelse. Samlede artikler fra Fønix (Martin Ravn & Johannes Steenbuch, red.) ...
Kritik, tro og erkendelse

Kritik, tro og erkendelse

/
Professor i dogmatik Regin Prenter (1907-1990) er en af de væsentligste danske teologer i det tyvende århundrede. Prenter skrev i perioden 1976-1985 fire artikler i Fønix, som hermed udkommer samlet i bogform for første gang. Bogen samler en række artikler, som ikke har været udgivet i bogform før og giver dermed en overskuelig introduktion til Prenters synspunkter og stil for den læser, som endnu ikke er bekendt med hans forfatterskab ...
Dansk Kirkesang 1922-2022

Dansk Kirkesang 1922-2022

/
Stefan Lamhauge Hansen og Peter Weincke (red.) Udgivet af Samfundet Dansk Kirkesang i samarbejde med Tidsskriftet Fønix. Med bidrag af Jørgen Kjærgaard, Poul S. Jacobsen, Jørgen I. Jensen og Peter Weincke Den 5. december 1922 blev Samfundet Dansk Kirkesang stiftet på kirkemusikeren Thomas Laubs 70-års fødselsdag. 100-års jubilæet markeres med dette lille jubilæumsskrift. Indholder følgende artikler: Jørgen Kjærgaard: Laub og liturgien Poul S. Jacobsen: Sub specie æternitatis: Alting har sin tid. Laub og laubianismen havde deres. Eller lever de endnu? Jørgen I. Jensen: Tretonemotivet: Forsøg med andre kontekster til Laub Peter Weincke: Dansk Kirkesangs betydning for det 20. århundredes liturgiske reformer Hent som pdf ...
Thøger Larsens verden

Thøger Larsens verden

/
Digteren Thøger Larsen (1875-1928) levede hele sit liv i Lemvig ved Limfjordens vestlige ende, men havde i den grad hjemme i verden og det store univers. Thøger Larsen er kendt for ”Danmark nu blunder den lyse nat” og ”Du danske sommer, jeg elsker dig”, men forfatterskabet rummer mange andre sider, som her præsenteres både for nye og gamle læsere ...
Pontoppidans præster – Henrik Pontoppidan mellem Kierkegaard og Nietzsche

Pontoppidans præster – Henrik Pontoppidan mellem Kierkegaard og Nietzsche

/
I hele sit værk tager Henrik Pontoppidan livtag med kristendommen. Gennem hans bøger vandrer derfor en hel procession af præster. Pontoppidan hudfletter de fleste præster med barsk satire, men der findes undtagelser, der med frygtløshed og alvor optræder som noget nær sandhedsvidner. I denne bog følger vi Pontoppidans præster ...
Fønix sælger ud!

Fønix sælger ud!

/
Mangler du julegaven til din kloge ven, eller trænger du til at opgradere din bogreol? Så køb Fønix-bøger under indkøbspris (pris, pris, pris, pris, pris) hos Eksistensen. Find bøgerne her ...
Palmefugl for askekrukke

Palmefugl for askekrukke

/
Mindeord fra Fønix i anledning af Ole Jensens død ...
Lars Bo Bojesen in memoriam

Lars Bo Bojesen in memoriam

/
Den danske teolog Lars Bo Bojesen er død, 74 år gammel. Han nåede sidste år at udgive en samling religionspsykologiske essays i Fønix’ palmeserie. Vi bringer her Kristoffer Garnes forord til udgivelsen, der samtidig er en introduktion til forfatterskabet som helhed ...
Førerskab og folkestyre: K.E. Løgstrups kronikker om nazismen

Førerskab og folkestyre: K.E. Løgstrups kronikker om nazismen

/
I Førerskab og folkestyre belyser 12 bidrag den historiske, filosofiske, teologiske og biografiske baggrund for K.E. Løgstrups tre kronikker om nazismen fra 1936, der har været genstand for ophedet debat. De undersøger Løgstrups stillingtagen til det nazistiske førerskab: Tilsluttede han sig det, sådan som Heidegger gjorde i en periode, fremstillede han det blot, eller lagde han afstand til det? ...
Hegels filosofi – en indføring

Hegels filosofi – en indføring

/
2020 markerer 250-året for den tyske filosof G.W.F. Hegels fødsel. Denne bog forsøger at give et helhedstryk af Hegels filosofi ved at gennemtænke den – både historisk og aktuelt ...
Den danske gudstjeneste – Historie, teori og praksis

Den danske gudstjeneste – Historie, teori og praksis

/
Den danske gudstjeneste viderefører på sin egen unikke måde en gammel, fælleskirkelig tradition, som er værd at værne om ...
Begyndelsen er nær: Messianske motiver hos Walter benjamin

Begyndelsen er nær: Messianske motiver hos Walter benjamin

/
Walter Benjamin regnes som en af det tyvende århundredes mest originale intellektuelle og hans betydning, der allerede er enorm, synes kun at tage til. Litteraturen om ham vokser i takt med hans ry. En betragtelig del af den synes at have som ambition at imitere og om muligt overgå mesterens undertiden enigmatiske fremstillingsform. Denne bog har en modsat ambition, nemlig at give en transparent, men velfunderet indføring med udgangspunkt i hans messianske historieopfattelse ...
Kirken er én

Kirken er én

/
Den russiske lægmandsteolog Aleksej Khomjákovs (1804-1860) fine lille essay ”Kirken er én” indtager en ganske særlig position i den russiske teologi- og kirkehistorie. Bogen udgives nu på dansk oversat af Sten Hartung ...
Korsets gåde: Essay om den kristne forsoningslære

Korsets gåde: Essay om den kristne forsoningslære

/
Korset er uomgængeligt i den kristne fortælling om Gud, mennesket og verden. Men hvorfor var det egentlig, at Jesus skulle dø? I Korsets gåde giver Johannes Aakjær Steenbuch sit bud på, hvordan en række klassiske opfattelser af forsoningen kan forstås som aspekter af én og samme sag ...
Religionspsykologiske essays

Religionspsykologiske essays

/
De enkelte essays i denne bog afspejler den flydende bevægelse fra filosofien over psykologien til teologien og tilbage igen, som Bojesen foretager i sine analyser af konkrete fænomener såsom samvittighed, bøn, selvbiografi og erfaring – hele tiden med de store, grundlæggende spørgsmål i horisonten ...
Ole Jensen – artikler og bibliografi

Ole Jensen – artikler og bibliografi

/
Dr.theol. Ole Jensen (f. 1937) er en af stifterne bag Tidsskriftet Fønix i 1976. I november 2019 udkommer hans erindringer. I den anledning bringer Tidsskriftet Fønix en bibliografi over Ole Jensens skrifter fra 1997 til i dag samt et udvalg af Ole Jensens artikler fra de senere år ...
Natur og religion i det indre og ydre

Natur og religion i det indre og ydre

/
Kristoffer Garnes nye bog Natur og religion i det indre og ydre udgør en bestræbelse på at formulere en forståelse af kristendommen, som er åben for den ydre natur, der omgiver os, og den indre natur, vi alle bærer rundt på ...
Guds rige er anarki: Evangeliet mellem magt og afmagt

Guds rige er anarki: Evangeliet mellem magt og afmagt

/
Guds rige er i Ny Testamente en orden, hvor menneskers vold og herredømme over hinanden må vige for kærlighed, frihed og forsoning. Guds rige er anarki undersøger, hvad traditionen for teologisk magtkritik aktuelt indebærer for synet på evangeliet, politisk teologi, etik og liturgi samt kirkens opgave i samfundet ...
Den ortodokse arv. Åbent seminar om Ruslands kirke: man. 6. maj kl. 14-16 på Vartov, store sal.

Den ortodokse arv. Åbent seminar om Ruslands kirke: man. 6. maj kl. 14-16 på Vartov, store sal.

/
Mandag den 6. maj afholder Tidsskriftet Fønix og Grundtvig-Akademiet åbent seminar i anledning af udgivelsen af en ny russisk kirkehistorie på dansk, Den ortodokse arv. Perspektiver på Ruslands teologiske tradition (Tidsskriftet Fønix’ forlag 2019). Seminaret rummer fire oplæg á 20 minutter med 5 minutters diskussion og spørgsmål mellem paneldeltagernes oplæg af Sten Hartung, Christian Gottlieb, Rasmus Vangshardt og Marie Krarup ...
SEMINAR: Grundtvigs oversættelser af Det Nye Testamente

SEMINAR: Grundtvigs oversættelser af Det Nye Testamente

/
Fredag d. 8. marts 13-16, AU, bygn. 1453, lok. 415 ’Bed og Arbejd’ ...
nypagt

Nypagts-Bogen. Grundtvigs nytestamentlige oversættelser

/
Nypagts-Bogen. Grundtvigs nytestamentlige oversættelser Udgivet af Jette Holm, Helge Kjær Nielsen og Ruth Østerby ...
Den ortodokse arv - perspektiver på Ruslands teologiske tradition

Den ortodokse arv – perspektiver på Ruslands teologiske tradition

/
Den Ortodokse Arv rummer en række perspektiver på Den russisk-ortodokse Kirkes rige tradition. Bogen præsenterer nedslag på et udvalg af hovedkilder til Den russisk-ortodokse Kirkes historie samt på de forfattere, politikere og lægfolk, som har haft afgørende indflydelse på udviklingen ...
”Min Fader var en Abekat … Tipoldefar – ja han var Dynd” Fønix genudgiver om Darwin, evolutionslæren og teologien

”Min Fader var en Abekat … Tipoldefar – ja han var Dynd” Fønix genudgiver om Darwin, evolutionslæren og teologien

/
I 2010 udgav Tidsskriftet Fønix (33. årg., nr. 1) et helt nummer viet til darwinismen og evolutionslæren baseret på en foredragsrække afholdt af Studentermenigheden i København. Det er disse artikler, vi nu genudgiver digitalt til berigelse eller måske forargelse for nogen ...
Daglig talt - bibelske og nutidige betragtninger

Daglig talt – bibelske og nutidige betragtninger

/
Nyt i Palmeserien. Eberhard Harbsmeier: Daglig talt - bibelske og nutidige betragtninger. Fem teologiske reflektioner til hver uge i året, til opbyggelse og inspiration ...
Frie radikale - syv essays om danske baptisters teologiske historie

Frie radikale – syv essays om danske baptisters teologiske historie

/
Ny bog af Johannes Aakjær Steenbuch, ph.d., cand.mag., om danske baptisters teologiske historie. I bogens syv essays behandles også aktuelle, kontroversielle emner, såsom baptisters forhold til anabaptisme, discipelskab, pacifisme, udvælgelseslære og karismatik samt selvfølgelig dåbssyn ...
Guds ord og Grundtvigs stemme

Guds ord og Grundtvigs stemme

/
Ny bog af Kristoffer Garne om den betydning, N.F.S. Grundtvig har haft for forvaltningen af den tradition, vi har fået overleveret i den lutherske kristendom, dens gudstjeneste og dens salmer. Udkommer d. 11. maj 2018 i Tidsskriftet Fønix’ palmeserie ...
Filarets katekismus - oversat af Sten Hartung

Filarets katekismus – oversat af Sten Hartung

/
Metropolit Filaret af Moskva (1783-1867) var en af sin tids mest betydningsfulde kirkefolk i Den russisk-ortodokse Kirke og var også i en periode medlem af Den hellige Synode, som var kirkens ledende og styrende organ. Hans katekismus vidner om, at han var en dygtig og velreflekteret teolog, som var særdeles velbevandret i både de bibelske skrifter og kirkefædrenes teologi ...
Kasper Støvring: Mytisk modernisme

Kasper Støvring: Mytisk modernisme

/
Nyeste nummer i Fønix' Palmeserie er Kasper Støvrings bog med artikler og studier af litteraturen i midten af det 20. århundrede. Bogen udkommer officielt den 9. februar, men kan fra den 22. januar forudbestilles hos Eksistensen og direkte hos Tidsskriftet Fønix ...
Højt fra træets grønne top... Fønix' julekonkurrence: Vind en valgfri bog fra Palmeserien!

Højt fra træets grønne top… Fønix’ julekonkurrence: Vind en valgfri bog fra Palmeserien!

/
Den, der først kan fortælle hvem, der danser om juletræet, får en gratis bog efter frit valg fra Palmeserien. Skriv svaret på facebook eller i kommentarfeltet nedenfor ...
Martin Luther: Det bundne Valg - nyoversættelse

Martin Luther: Det bundne Valg – nyoversættelse

/
Nyudgivet tekstnær oversættelse af Martin Luthers hovedværk, skriftet De servo arbitrio fra 1525 mod Erasmus fra Roterdam. Kan både læses for sig og anvendes sideløbende med den latinske original ...
Nikolaj Berdjajev: Ulighedens filosofi

Nikolaj Berdjajev: Ulighedens filosofi

/
I Ulighedens filosofi formulerer Berdjajev (1874-1948) et lidenskabeligt opgør med det sovjetiske revolutionsprojektet og giver samtidig et bud på en kristen politisk filosofi og på den baggrund et energisk forsvar for det enkelte menneskes åndelige frihed og integritet ...
Geert Hallbäck in memoriam

Geert Hallbäck in memoriam

/
Geert Hallbäck døde i sidste uge, 69 år gammel. Hallbäck var lektor i Det Ny Testamente ved Københavns Universitet. Vi bringer her tre artikler af Halllbäck fra nyere tid. Ære være Geert Hallbäcks minde ...
Den russiske katedral - fem læsninger i Dostojevskijs værker af Erling Stougård Thomsen

Den russiske katedral – fem læsninger i Dostojevskijs værker af Erling Stougård Thomsen

/
I denne bog videreformidler Erling Stougård Thomsen, hvad han hørte hos Dostojevskij, og dette vidnesbyrd er så dybdeborende og indsigtsfuldt, at læsningerne hermed har fået optagelse som tredje udgivelse i Fønix’ Palmeserie ...
Dåben og dåbsritualets historie

Dåben og dåbsritualets historie

/
Dåben og dåbsritualets historie af Christian Thodberg udkommer d. 9. juni 2017 i Tidsskriftet Fønix’ Palmeserie. Bogen gennemgår dåbens historie og teologi med særlig vægt på Luthers dåbsritual og de danske dåbsritualer fra reformationen og frem ...
Skriften alene? Fem perspektiver på det lutherske bibelsyn

Skriften alene? Fem perspektiver på det lutherske bibelsyn

/
Skriften alene? Fem perspektiver på det lutherske bibelsyn red. Kristoffer Garne. Med bidrag af Jesper Høgenhaven, Thomas Reinholdt Rasmussen, Mogens Müller, Carsten Pallesen og Kristoffer Garne. 136 sider. I kommission hos Eksistensen ...
Fønix inviterer til reception i anledning af nyt digitalt format og 40 års jubilæum!

Fønix inviterer til reception i anledning af nyt digitalt format og 40 års jubilæum!

/
Fønix inviterer til lancering af nyt digitalt format og fejring af tidsskriftets 40 års jubilæum. Kældercafeen, Det Teologiske Fakultet, Købmagergade 44-46, København K, tirsdag d. 29. november kl. 16.30-18.00 ...
Farvel til Fønix på tryk

Farvel til Fønix på tryk

/
Fønix er udkommet på skrift siden 1976. Men tiderne skifter, sæder forgår og portoen stiger ...