Kategorier
Bog

Filarets katekismus – oversat af Sten Hartung

Metropolit Filaret af Moskva (1783-1867) var en af sin tids mest betydningsfulde kirkefolk i Den russisk-ortodokse Kirke og var også i en periode medlem af Den hellige Synode, som var kirkens ledende og styrende organ. Hans katekismus vidner om, at han var en dygtig og velreflekteret teolog, som var særdeles velbevandret i både de bibelske skrifter og kirkefædrenes teologi.

Nu foreligger Filarets katekismus i dansk oversættelse af sognepræst Sten Hartung, som også har skrevet indledning til bogen.

filaret_for
Filarets katekimus Palmeserien #7 ISBN 978-87-93600-06-5 Kr. 200,-

Metropolit Filarets katekismus fra 1839 er Den russisk-ortodokse Kirkes standardkatekismus, hvilken vil sige, at den definerer, hvad der er den normdannende tro for det russisk-ortodokse menneske.

Den blev lige siden den første udgivelse i 1823 umådeligt populær i den russiske befolkning og er siden udkommet i talrige oplag – senest i 2006, hvad der vidner om, at den stadig har aktualitet i Den russisk-ortodokse Kirke.

Katekismen behandler systematisk en lang række trosemner og er overordnet set delt op efter hovedprincippet ”Troen, håbet og kærligheden”.

Sten Hartung (f. 1967) er siden 1996 sognepræst ved Lumsås og Nykøbing Sjælland kirker i Odsherred. Han er exam.art. i russisk, B.A. i kunsthistorie og cand.theol.

Bogen kan erhverves ved henvendelse til Sten Hartung: SHJ@km.dk

Af Tidsskriftet Fønix