Kategorier
Bog

Skriften alene? Fem perspektiver på det lutherske bibelsyn

Skriften alene? Fem perspektiver på det lutherske bibelsyn red. Kristoffer Garne. Med bidrag af Jesper Høgenhaven, Thomas Reinholdt Rasmussen, Mogens Müller, Carsten Pallesen og Kristoffer Garne. 136 sider. I kommission hos Eksistensen.

Skriften alene? Fem perspektiver på det lutherske bibelsyn
170325 SKRIFTEN ALENE_omslag
Skriften alene? Fem perspektiver på det lutherske bibelsyn red. Kristoffer Garne. Udkommer d. 25. april 2017 i Tidsskriftet Fønix’ Palmeserie. 136 sider. I kommission hos Eksistensen.

Det lutherske syn på biblen formuleres ofte slagordsagtigt i de to ord sola scriptura, ’skriften alene’. Det har dog aldrig været meningen, at sola scriptura skal forstås sådan, at skriften skal stå ene og alene uden for enhver sammenhæng og uden levende læsere.

Bogen Skriften alene? Fem perspektiver på det lutherske bibelsyn bidrager til reformationsjubilæet 2017 ved at diskutere, hvad den evangelisk-lutherske folkekirke og dens teologer skal stille op med biblen. Bogens fem bidrag indkredser derved, hvad vi kan forstå ved udtrykket ’skriften alene’. De to første bidrag går til Luther selv, mens de to næste bidrag diskuterer det lutherske bibelsyn i lyset af hhv. Grundtvigs kristendomssyn og den videnskabelige bibelforskning. Det sidste bidrag er en religionsfilosofisk refleksion over bogens emne.

De enkelte bidrag kan både læses sammen og hver for sig. De fem bidrag er skrevet af Jesper Høgenhaven, Thomas Reinholdt Rasmussen, Mogens Müller, Carsten Pallesen og Kristoffer Garne, som også har stået for redigering.

Bogen udkommer som første bind i Tidsskriftet Fønix’ nye bogserie, Palmeserien. Tidsskriftet, der har eksisteret siden 1976, udkommer fra 2016 løbende som digitalt tidsskrift. Fra 2017 udgiver tidsskriftet desuden mindre bøger og afhandlinger i Palmeserien. I 2017 udkommer foruden Skriften alene? bl.a. Christian Thodberg, Dåben og dåbsritualets historie; Kasper Støvring, Mytisk modernisme og Erling Stougaard Thomsen, Fem læsninger i Dostojevskijs værker.

Om redaktøren: Kristoffer Garne (f. 1990) er cand.theol. fra Københavns Universitet (guldmedalje 2016) og har bl.a. skrevet Romantik og Kristendom belyst gennem Grundtvigs andet møde med Steffens (2016) og redigeret antologierne Jordens grøde og himlens væde. Læsninger og perspektiver i Jakob Knudsens forfatter­skab (2014) og Kontinuitet og radikalisme. Studenterkredsen og teologien i det tyvende århundrede (2013).

Bestilling / yderligere information: red@foenix1976.dk / kristoffer.garne@gmail.com

Af Tidsskriftet Fønix