Kategorier
Bog

Frie radikale – syv essays om danske baptisters teologiske historie

Ny bog af Johannes Aakjær Steenbuch, ph.d., cand.mag., om danske baptisters teologiske historie. I bogens syv essays behandles også aktuelle, kontroversielle emner, såsom baptisters forhold til anabaptisme, discipelskab, pacifisme, udvælgelseslære og karismatik samt selvfølgelig dåbssyn.

Johannes Aakjær Steenbuch: Frie radikale – syv essays om danske baptisters teologiske historie
forside
Frie radikale – syv essays om danske baptisters teologiske historie af Johannes Aakjær Steenbuch. 457 sider. ISBN 978-87-93600-08-9 Palmeserien #9.

EN KOLD OKTOBERMORGEN i 1839 gik en lille flok mennesker ned i Lersøen i København for at lade sig døbe ved fuld neddykkelse med forbillede i beretningerne om troendes dåb i Ny Testamente. Den første danske baptistmenighed var en realitet.

Bekendelsesdåben var dengang som nu det centrale kendemærke for det kirkesamfund, som går under betegnelsen ‘baptister’. Siden de første engelske baptister lod sig døbe først i 1600-tallet har den frie dåb udtrykt baptisters kamp for tros- og samvittigheds-frihed samt kampen for retten til at danne frie menigheder, uafhængige af statsmagten.

Men hvad er det for teologiske overbevisninger, der ligger gemt i baptisternes 400-årige tradition? Det er temaet for nærværende essaysamling, hvis hovedvægt ligger på danske baptisters teologiske historie. Også aktuelle, kontroversielle emner behandles, såsom baptisters forhold til anabaptisme, discipelskab, pacifisme, udvælgelseslære og karismatik samt selvfølgelig dåbssyn.

Bogens syv essays:

  1. IKKE BLOT EN LÆRE , MEN EN ÅNDSRETNING – En fortælling om personlig tro
  2. EN BEKENDELSE, MEN IKKE AF, HVAD JEG FORMÅR – Danske baptisters dåbssyn gennem to århundreder
  3. LUTHER , LOV OG EVANGELIUM – Fra partikular-baptistisk anti-nomisme til evangeliets muntre kald til discipelskab
  4. DANSEN OM GULD-KALV-I-NISMEN – Debatten om udvælgelseslære og menneskesyn blandt 1860ernes danske baptister
  5. KORSETS OG KOMMAETS JESUS – Discipelskab og korsteologi i aktuel neo-anabaptisme og historisk baptistteologi
  6. SVÆRDETS OG FREDENS DIALEKTIK – Protestantisk fredsetik og kristen pacifisme
  7. FREMMED ILD? Profetiens genkomst i karismatisk kirkekultur
Bogen kan købes hos Eksistensen for kr. 299,-

Af Tidsskriftet Fønix