Kategorier
Leder

Niels Thomsen in memoriam

Niels Thomsen var med til at stifte tidsskriftet Fønix i 1976. Han syntes egentlig, at bladet skulle have heddet Guldtåren, eller til nøds Palmefuglen – med reference til Grundtvigs digtning. Men det blev til det mere gængse Fønix.

Som den eneste i den oprindelige redaktion var Niels Thomsen ikke ansat på universitetet, men var præst for Ryslinge frimenighed. Hans akademiske meritter fejlede intet, men han var med til at give tidsskriftet en bredere og mere essayistisk profil, som det har haft i alle årene frem til i dag.

Niels Thomsen var med til receptionen, da Fønix fejrede 40 års jubilæum i 2016 og ved samme lejlighed blev genfødt som digitalt tidsskrift og forlag. Han fulgte interesseret med, reagerede på, hvad der blev udgivet, via mails til redaktionsmedlemmerne, og han bidrog også selv med to artikler og en anmeldelse til det nye format. Disse tre bidrag har vi samlet her sammen med nogle artikler af ældre dato fra tidsskriftets tid som fysisk tryksag. Som det ses, spændte Niels Thomsens interesser bredt, og hans skriverier er præget af en frimodig tone og en skarp pen uden at give køb på fagligheden.

Nu er Niels Thomsen død. Men hans tekster genfødes her til nye læsere. Vi fælder en guldtåre og siger tak for hans dåd gennem årene – i Fønix og andre steder, hvor han virkede med sit skarpe vid og smittende humør.

Æret være Niels Thomsens minde.

Niels Thomsen blev født den 13. februar 1938. Han døde den 9. juni 2024 og blev begravet fredag den 14. juni fra Nazarethkirken i Ryslinge.

Nyere artikler udgivet online

Flere af Niels Thomsens artikler blev udgivet i 2022 i samleværket Historie, teologi og forkyndelse (eksistensen.dk). I den forbindelse blev der også udarbejdet en bibliografi over Thomsens udgivelser: Microsoft Word – Bibliografi nummereret maj .docx (eksistensen.dk)

Af Tidsskriftet Fønix