Kategorier
Bog

Med nåden i favn – Dåbens teologiske baggrund og betydning

Af Sasja Emilie Mathiasen Stopa og Rasmus H.C. Dreyer (red.). Med bidrag af Anders Klostergaard Petersen, Nils Arne Pedersen, Johannes Aakjær Steenbuch, Maria Munkholt Christensen, Nils Holger Petersen, Sasja Emilie Mathiasen Stopa, Christine Svinth-Værge Põder, Rasmus H.C. Dreyer og Kristoffer Garne.

Af Sasja Emilie Mathiasen Stopa og Rasmus H.C. Dreyer (red.)

Med nåden i favn – Dåbens teologiske baggrund og betydning. Sasja Emilie Mathiasen Stopa, Rasmus H.C. Dreyer (red.). Fønix, 2024, Hæftet, 385 sider
ISBN 9788793600362

”Vil du døbes på denne tro?” Sådan spørger præsten barnet forud for selve dåbshandlingen. Men hvilken tro døber man på i Den Danske Folkekirke i dag?

I denne bog indkredser ni forskere dåbens teologiske betydning, sådan som den har udviklet sig fra de første kristne menigheder og frem til nutidens evangelisk-lutherske dåb i folkekirken. 

Bogen indeholder bidrag af Anders Klostergaard Petersen, Nils Arne Pedersen, Johannes Aakjær Steenbuch, Maria Munkholt Christensen, Nils Holger Petersen, Sasja Emilie Mathiasen Stopa, Christine Svinth-Værge Põder, Rasmus H.C. Dreyer og Kristoffer Garne.

Med baggrund i bibelvidenskab, systematisk teologi, kirkehistorie, praktisk teologi og religionsvidenskab afdækker de den teologiske og liturgiske udvikling i dåbsforståelsen fra begyndelsen med de nytestamentlige skrifters etablering af et kristent fællesskab til oldkirkens dogme- og bekendelsesdannelse. Fra den middelalderlige proces henimod en forståelse af dåben som et kirkeligt sakramente til reformationens opgør med kirkeinstitutionen til fordel for en betoning af det enkelte menneskes trosforhold til Gud. Fra Grundtvigs besyngelse af dåbspagten og af menighedens meningsbærende fællesskab til nutidens folkekirkelige dåbsritual, der med sine oldgamle formuleringer bærer historien med sig ind i en samtid, hvor dåbens ord om synd og frelse kalder på fortolkning for ikke at virke uforståelige.

Forfatterne forholder sig desuden til den nutidige debat om dåben og bidrager til at genformulere den tro, som dåben bekræfter, i lyset af den forpligtende teologiske arv og med nutidens spørgsmål for øje. Den stadige vekselvirkning mellem fortid og nutid er afgørende for, at dåben også i dag kan erfares som en meningsfuld begivenhed, der giver trøst og håb til mennesker.

Ethvert bidrag, der kvalificerer debatten om dåben og dens teologi, skal hilses velkommen. Således også denne bog, der bevæger sig rundt om både dåbens grundlæggende teologiske forhold og dåbsdebattens forskellige positioner. Dåben handler om kirkeforståelse, embede og menneskesyn, men først og fremmest om den Gud, der frelser sit fortabte menneske. Hvorledes Gud og menneske forholder sig til hinanden, er bogens omdrejningspunkt. Dens forskellige bud på forholdet kan anbefales til fordybelse og oplysning.

– Thomas Reinholdt Rasmussen, biskop og formand for dåbskommissionen

Kan købes hos Eksistensen

Af Tidsskriftet Fønix