Kategorier
Leder

Ole Jensen – artikler og bibliografi

Dr.theol. Ole Jensen (f. 1937) er en af stifterne bag Tidsskriftet Fønix i 1976. I november 2019 udkommer hans erindringer. I den anledning bringer Tidsskriftet Fønix en bibliografi over Ole Jensens skrifter fra 1997 til i dag samt et udvalg af Ole Jensens artikler fra de senere år.

Dr.theol. Ole Jensen (f. 1937) er en af stifterne bag Tidsskriftet Fønix i 1976. I november 2019 udkommer hans erindringer, Og så alligevel…, på Forlaget Klim (link).

I den anledning bringer Tidsskriftet Fønix en bibliografi over Ole Jensens skrifter fra 1996 til i dag:

”Bibliografi over Ole Jensens udgivelser 1996-2019”

Bibliografien er en fortsættelse af den bibliografi, som Karstein Hansen udgav i det festskrift, Ole Jensen blev hædret med ved sin 60-års fødselsdag i 1997:

Karstein M. Hansen, ”En bibliografi”, i: Kamp må der til. Engagementets brydning mellem åbenhed og tradition. Festskrift tilegnet Ole Jensen, Hadsten: Forlaget Mimer 2017, s. 299-326.

Sammen med bibliografien bringer vi et udvalg af Ole Jensens artikler fra de senere år. De fleste af artiklerne har været bragt i Tidsskriftet Fønix, en enkelt har ikke tidligere været trykt, og en enkelt har været bragt i et festskrift (bringes med tilladelse fra forlaget).

Vi ønsker læseren god fornøjelse med at gå på opdagelse i artiklerne og bibliografierne.

”Religiøs først … og kristen så. Fragilitas mundi-poesi og gudstjenesten som lære-stykke”, Fønix årg. 1996, s. 146-158.

”Tübingen 1962 – Marburg 1964-66 – Århus 1967-72. Ungdomsår med ´Pius´ Widmann i nyprotestantismens tegn”, Fønix årg. 2010, s. 203-212.

”En Aarhus-historie – omkring die ’Kehre’ hos Hans-Jørgen Schanz”, Fønix årg. 2008, s. 273-282.

”Der gives ikke en specifikt kristelig etik. Teser”, Fønix årg. 2013, s. 186-194.

”Metafysik for fuld musik – Løgstrup og Jakob Wolf”, Fønix årg. 2015, s. 126-140.

”Religionsfilosofisk livsoplysning og teologisk metode hos Løgstrup”, i: Skapelsesnåde – Festskrift til Svein Aage Christoffersen, red. Stine Holte, Roger Jensen og Marius Timmann Mjaaland, Oslo: Novus Forlag 2017, s. 91-108.

”Agtelsens natursyn”, Fønix årg. 2019, s. 171-194

”Speciesistisk kristendom”, Fønix årg. 2019, s. 267-286 (ikke tidligere trykt)

Af Tidsskriftet Fønix