Kategorier
Invitation

SEMINAR: Grundtvigs oversættelser af Det Nye Testamente

Fredag d. 8. marts 13-16, AU, bygn. 1453, lok. 415 ’Bed og Arbejd’.

nypagtN.F.S. Grundtvig ønskede i sine unge dage at udarbejde en oversættelse af Bibelen til godt samtidsdansk. Denne drøm måtte han opgive, men en række NT-oversættelser blev det til i løbet af hans lange liv. En stor del af disse oversættelser blev dog aldrig publiceret, men har ligget hengemt som manuskripter i Grundtvig-arkivet. I udgivelsen Nypagts-Bogen. Grundtvigs nytestamentlige oversættelser er samtlige Grundtvigs NT-oversættelser blevet transskriberet, trykt og suppleret af en indgående vurdering i lyset af den græske grundtekst og andre bibeloversættelser. Endvidere behandles spørgsmålet, om Grundtvigs teologi har sat sig spor i hans oversættelser.

På seminaret vil bogen blive præsenteret og kommenteret, hvorpå ordet gives frit i plenum. Et hovedspørgsmål vil formentlig blive forholdet mellem bibeloversættelse og teologi, men også Grundtvigs hermeneutik og oversættelsespraksis generelt.

OPLÆG af:

– Helge Kjær Nielsen fhv. lektor i NT, AU

– Mogens Müller, fhv. professor i NT, KU

– Hans Jørgen Lundager Jensen, professor i Religionsvidenskab, AU

Seminaret er åbent for alle.

Udgivelsen kan på denne dag købes til særpris.

Seminaret afholdes af Forum for Grundtvig-Studier, Grundtvig Centeret og Tidsskriftet Fønix

Af Tidsskriftet Fønix