Kategorier
Bog

Dåben og dåbsritualets historie

Dåben og dåbsritualets historie af Christian Thodberg udkommer d. 9. juni 2017 i Tidsskriftet Fønix’ Palmeserie. Bogen gennemgår dåbens historie og teologi med særlig vægt på Luthers dåbsritual og de danske dåbsritualer fra reformationen og frem.

Dåben og dåbsritualets historie af Christian Thodberg

Christian Thodberg gennemgår i denne bog dåbens historie og teologi med særlig vægt på Luthers dåbsritual og de danske dåbsritualer fra reformationen og frem.

I den indledende del behandler Thodberg Det ny Testamente, oldkirken og det middelalderlige dåbsritual. Anden del undersøger Luthers dåbssyn og dåbsritualer og kortlægger det danske dåbsritual frem til det 19. århundrede. Tredje del redegør for Grundtvigs dåbssyn og hans salmer, der får afgørende betydning for videreførelse af den lutherske dåbsteologi. Herefter gennemgår Thodberg udviklingen frem til det nye dåbsritual i 1912, der i en let revideret udgave fra 1992 stadig er gældende i dag. Værket slutter med en diskussion af det nuværende dåbsritual på baggrund af de forudgående historiske undersøgelser.

Bogen er redigeret og udgivet af cand.theol. Kristoffer Garne og sognepræst, ph.d. Peter Thyssen og udkommer som andet bind i Tidsskriftet Fønix’ nye bogserie, Palmeserien.

Om forfatteren: Christian Thodberg (f. 1929) er dr.phil. Han var rektor for præstehøjskolen 1964-72, professor i praktisk teologi ved Aarhus Universitet 1972-1999 og kongelig konfessionarius 1975-2008.

Yderligere information: red@foenix1976.dk

ISBN: 978-87-93600-01-0

Af Tidsskriftet Fønix