Tidsskriftet Fønix

Nyeste artikler, anmeldelser og bøger

Anmeldelse af Mogens Pahuus, Det guddommelige i det jordiske

Anmeldelse af Mogens Pahuus, Det guddommelige i det jordiske

Pahuus’ bog er givende at læse. Den er rig på iagttagelser og fortolkninger af kunstværker, men den er også for mig at se problematisk og uklar på væsentlige punkter. Hvordan kan man fremlægge en irreligiøs livsanskuelse, samtidig med at man ...
Den dialektiske teologis sene metafysiske vending hos Løgstrup

Den dialektiske teologis sene metafysiske vending hos Løgstrup

Løgstrup har bragt det metafysiske tema tilbage til teologien på vor tids betingelser. Ingen anden har gjort det med samme intensitet, radikalitet og udsyn. Dette står fast, selv om Løgstrup har efterladt store uløste opgaver ...
Detalje fra altertavle i Wittenberg, Cranach d.æ., ca. 1548.

Udgang, indgang, overgang. Dåbsritualer og dåbssalmer

Dåbsritualets historie har vist, at selv gennemgribende forandringer ikke har kunnet rykke ret meget ved den overordnede struktur eller ’ordo’ i dåbsritualets historie. Det viser, at dåben er et godt eksempel på, at et rituals struktur og handling er uundværligt ...
Dansk Kirkesang 1922-2022

Dansk Kirkesang 1922-2022

Stefan Lamhauge Hansen og Peter Weincke (red.) Udgivet af Samfundet Dansk Kirkesang i samarbejde med Tidsskriftet Fønix. Med bidrag af Jørgen Kjærgaard, Poul S. Jacobsen, Jørgen I. Jensen og Peter Weincke Den 5. december 1922 blev Samfundet Dansk Kirkesang stiftet ...
Kristus velsigner børnene. Cranach, ca. 1535 – 1540.

Indstiftelse og inkarnation i dåben: Dåbsteologi hos den sene Luther og i den lutherske tradition

Det er i virkeligheden ikke en dogmatisk bevisførelse, Luther vil præstere – men derimod en intention om sjælesorg: Enhver døbt kan fortrøste sig på, at hans dåb er gyldig, blot han har tillid til Guds ord, og som sådan kan ...
Johann Elias Ridinger: Schöpfung, 18. årh.

Kosmos og/eller skabelse? En teologisk dialog med K.E. Løgstrup om kristendom og natursyn

Gud er skjult i verden, ja, men Gud er også hjerteslaget i alt det, vi lever i og af og med; den rytme, hvormed evigheden er i tiden ...
Anmeldelse af Baggers Alterbog 1688. Forhistorie, indledning og tekstudgave

Anmeldelse af Baggers Alterbog 1688. Forhistorie, indledning og tekstudgave

Vil man vide noget om, hvordan den danske gudstjenestetradition har udviklet sig, hvad Bagger videreførte, og hvad han ændrede, er Villadsens Baggers Alterbog 1688 et godt sted at blive klogere ...
Paulus på prædikestolen: Fri, men bundet?

Paulus på prædikestolen: Fri, men bundet?

Vil Anden Alternativ Tekstrække vise sig levedygtig? Den ser flot og gennemtænkt ud på papiret, men hvordan vil den fungere i praksis? ...
Pontoppidans præster i krydsfeltet mellem Kierkegaard og Nietzsche

Pontoppidans præster i krydsfeltet mellem Kierkegaard og Nietzsche

Anders Raahauge har begået en glimrende bog om Pontoppidans præster – både de egentligt ordinerede præster og de uordinerede ”pontoppidanske” præster ...