Tidsskriftet Fønix

Nyeste artikler, anmeldelser og bøger

Det Gamle Testamente mellem tempel og forsamlingshus

Det Gamle Testamente mellem tempel og forsamlingshus

Jeg ser med iver frem til at genlæse og diskutere lærebogen med de kommende årgange af teologistuderende i København ...
Det Gamle Testamente i det store perspektiv

Det Gamle Testamente i det store perspektiv

Hans Jørgen Lundager Jensen har skrevet en fremragende, ny lærebog i Det Gamle Testamente, som udmærker sig ved det overblik den giver læseren og de sammenhænge, der etableres i det komplekse stof. Grebet, der skaber såvel overblik som sammenhæng, består ...
Denne bog vil gøre dig mere voksen

Denne bog vil gøre dig mere voksen

En lakonisk morallære fra Vestsjælland som skabt til en vildfaren tid som vores ...
Mynsters forhold til Grundtvig. Deres indbyrdes kampe

Mynsters forhold til Grundtvig. Deres indbyrdes kampe

I forhold til staten prioriterede Grundtvig friheden og forskelligheden i folkekirken højere end biskop Mynsters vægtlægning på det evangelisk-lutherske fællesskab og uniformitet i folkekirken tilbage til den lutherske reformation. Det er en modsætning, som også eksisterer inden for folkekirken i ...
Lars Bo Bojesen in memoriam

Lars Bo Bojesen in memoriam

Den danske teolog Lars Bo Bojesen er død, 74 år gammel. Han nåede sidste år at udgive en samling religionspsykologiske essays i Fønix’ palmeserie. Vi bringer her Kristoffer Garnes forord til udgivelsen, der samtidig er en introduktion til forfatterskabet som ...
Fremtiden for Det Gamle Testamente

Fremtiden for Det Gamle Testamente

Ved i forhold til en overvejende tidshistorisk indplacering at fremhæve det religionshistoriske har Lundager Jensen ført debatten et vigtigt skridt videre. For med hans forståelse bliver det endnu tydeligere, at den nye brug af Det Gamle Testamente i gudstjenesten i ...
Fragmenter fra malstrømmen

Fragmenter fra malstrømmen

Fragmenter fra malmstrømmen er et forsøg på – ved hjælp af den litterære fragmentform – at få de dimensioner af tilværelsen med, der ikke kan rummes i en traditionel debatbog. Fragmentet er en mere livsnær form. Vi oplever ikke livet ...
Søren Kierkegaard og herrnhuterne.  Om teologi og forkyndelse i en moderne tid

Søren Kierkegaard og herrnhuterne. Om teologi og forkyndelse i en moderne tid

Ny bog af Anders Kingo vil svare på gammelt teologisk problem hos Kierkegaard. I ”Søren Kierkegaard og herrnhuterne” giver Anders Kingo en levende fremstilling af et problem, der længe har presset sig på i læsningen af Søren Kierkegaards forfatterskab: Kierkegaards ...
At glemme sig selv og finde sig selv: Et forsøg på en religionspsykologi

At glemme sig selv og finde sig selv: Et forsøg på en religionspsykologi

Det gælder om at glemme sig selv for at kunne opdage en større del af sin egen og ikke mindst den fælles verden. Kort sagt: Kærligheden realiseres, når jeg giver køb på mit eget og lader mig livet skænke i ...