Tidsskriftet Fønix

Nyeste artikler, anmeldelser og bøger

Figur, affekt, fact – en johannæisk apori

Figur, affekt, fact – en johannæisk apori

Hele evangeliet befinder sig i den samme tilstand af immobil bevægelse, en vandren frem og tilbage på samme sted, der igangsætter et kerygmatisk åndedræt ...
Sekularisering

Sekularisering

Anmeldelse af Jakob Wolf ”Sekularisering – Religionens betingelser i det moderne samfund”, Eksistensen, 2022, 180 sider ...
Hvad står der i Bibelen ‒ og står det der stadig?

Hvad står der i Bibelen ‒ og står det der stadig?

Det er ikke en historisk-kritisk videnskab, derunder tekstkritisk forskning, der skal have det sidste ord, når det gælder spørgsmålet om, hvordan kirkens Bibel skal se ud ...
Anmeldelse af Henrik Winther Nielsen, Djævelen

Anmeldelse af Henrik Winther Nielsen, Djævelen

Henrik Winther Nielsen har skrevet en tankevækkende og vigtig bog. Han formår at sætte spørgsmålet om Djævelen ind i såvel en kulturel som en teologisk kontekst. Winther Nielsen er omhyggelig med at føre læseren gennem sine analyser og refleksioner. Men ...
Vi kan få bedre blik for kropskulturens betydning – også for religion og teologi

Vi kan få bedre blik for kropskulturens betydning – også for religion og teologi

Der er nok at tage fat på og rigelig grund til at interessere sig mere for kropskultur – både i teori og praksis. Ove Korsgaards bog er et godt sted at begynde, både for den, der vil studere historien, og ...
I begyndelsen var gudstjenesten: Trosbekendelsen og de bibelske læsninger

I begyndelsen var gudstjenesten: Trosbekendelsen og de bibelske læsninger

Den kristne kirke ikke er et læseselskab, men et gudstjenestefejrende tros-fællesskab. Derfor kan den historiske bibelkritiks afdækning af teksterne og deres tilblivelseskontekst aldrig have absolut forrang frem for den i gudstjenesten nedlagte forståelse af teksterne som fortolkende vidnesbyrd om den ...
Luthersk teologi giver sprog til menneskets lidelseserfaring

Luthersk teologi giver sprog til menneskets lidelseserfaring

Den afmagt, der i samfundet indebærer udsondring og sygeliggørelse, og som derfor må behandles eller bedøves, italesættes i troens rum. At udforske Luthers og luthersk teologi betyder blandt andet at fortolke og videregive dette sprog og lade teologien sætte trøstende ...
Den sjællandske kirke i 1000 år

Den sjællandske kirke i 1000 år

Udsigt over Roskilde Stifts historie 1022-2022 ...
Den fortsatte inkarnation sker i menigheden

Den fortsatte inkarnation sker i menigheden

Omkring Henning Kjær Thomsens Da åbnedes deres øjne! Læsninger i kirkeårsfortællingens kristologi – fra faste til trinitatis (København: Eksistensen 2021) ...