TESTETSET ET

TESTETSET ET

/
”Om han er et Guds Barn eller ikke, er Spørgsmaal, som vi ikke behøve drøfte. Det skader ikke mig, om jeg dømmer mildt om ham. Han kan godt være et Guds Barn, men jeg maa ligefuldt advare imod hans Lærdom, naar den er forkeert. Denne Mand er ikke den eneste, der har saa vrange Anskuelser. Min egen stakkels Broder, som nu er i Brasilien, ligner ham som den ene Draabe Vand den anden. Han har skrevet flere Ark Papir fulde til mig om sin Lærdom, og ønsker hellere, at jeg maatte sulte ihjel, end at jeg skulde tage Løn for at prædike en Retfærdighed, som tilregnes os ved Christus, fordi vi er syndige.” (Købner 1871, p. 16) ...
test test test

test test test

/
”Man maa være vaersom med Heyns til Bedømmelsen af Frugter. Sagtmodighed, Afholdenhed og Ydmyghed kan i en vis Grad findes hos Vantroe, og ere derfor ikke heller hos den Troende altid Troesfrugt. Kun hvad der udspringer af Troen paa Jesus, er god Frugt. Alt Andet er kun den liig.” (Gräfe 1871, p. 22) ...
Tidskriftet FØNIX tetst

Tidskriftet FØNIX tetst

/
”For at kunne forstaa det nævnte Kapitel, maa man nøie agte paa det lille Ord ”Jeg”, som Paulus bruger i tre Henseender, nemlig om sin gamle Natur, sin nye Natur og sin Person, som indbefatter begge disse. Han begynder i det oplæste Afsnit med de Ord: ”Thi vi vide, at Loven (nemlig Guds lov) er aandelig, men jeg er kjødelig (i Henseende til det naturlige eller gamle Menneske) solgt under Synden (hvilken nu som en afskyelig Tyran udøver sit Herredømme i mit Kjød). Jeg erkjender ikke, hvad jeg gjør (det vil sige: jeg forstaaer mig ikke ret paa mig selv); thi det, som jeg (som gjenfødt eller nyt Menneske) hader, dette gjør jeg (desværre formedelst min fordærvede, syndige Natur). Men gjør jeg (som gammelt Menneske) det, som jeg (som nyt Menneske) ikke vil, da vidner jeg (som et nyt Menneske, der giver Loven Ret) at Loven (som Gud har givet os at opfylde af ganske Hjerte, Sjæl og Sind) er god”. Betragter og forstaaer man man Pauli Ord saaledes, saa har man ikke gjort Vold paa dem, og heller ikke paa det øvrige af Bibelens Lære om den Gjenfødtes Syndighed og eiheller paa de Christnes Erfaringer i denne Henseende. Paulus ...