K.E. Løgstrup og Martin Heidegger i Marburg, 1959

Fra Frankrig og Tyskland til prædikestolen – homiletikeren K.E. Løgstrup og samtidens europæiske tænkning

/
Prædikenen og dens tekst vidner om, at den unge Løgstrup var en genuint europæisk orienteret tænker. Vil man have det fulde udbytte, skal man læse værket indenfor rammerne af den eksistentiale fænomenologi, som Løgstrup studerede og var med til at præge i årene inden han blev præst ...
Når Gud angriber mennesket – Den tvetydige erfaring af Gud og verden  hos Martin Luther, K.E. Løgstrup og Regin Prenter

Når Gud angriber mennesket – Den tvetydige erfaring af Gud og verden hos Martin Luther, K.E. Løgstrup og Regin Prenter

/
Mennesket søger efter mening og ender derfor ofte med at bebrejde sig selv sine lidelser. Men til forskel fra Guds dom, er den dom, som mennesket udsiger over sig selv, uden udefrakommende tilgivelse og dermed trøstesløs ...