Det Gamle Testamente mellem tempel og forsamlingshus

Det Gamle Testamente mellem tempel og forsamlingshus

/
Jeg ser med iver frem til at genlæse og diskutere lærebogen med de kommende årgange af teologistuderende i København ...
Det Gamle Testamente i det store perspektiv

Det Gamle Testamente i det store perspektiv

/
Hans Jørgen Lundager Jensen har skrevet en fremragende, ny lærebog i Det Gamle Testamente, som udmærker sig ved det overblik den giver læseren og de sammenhænge, der etableres i det komplekse stof. Grebet, der skaber såvel overblik som sammenhæng, består bl.a. i en særegen kobling af et kulturevolutionært og ontologisk fokus ...