Anmeldelser

/

Et frugtbart forhold – anmeldelse af Natur og religion i det indre og ydre

Natur og religion i det indre og ydre er en bog, der både rummer litteratur, teologi og psykologi. Mest frugtbart ...
/

Jesus set med en troende katoliks øjne

Denne bog er for mig først og fremmest interessant, fordi en dansk historiker faktisk uden nævneværdige forbehold lyser den i ...
/

Retro-overvejelse: Er kristendommen en religion?

Garne udfolder en Grundtvig-inspireret, men kirkehistorisk ur-konflikt i sine salmecitater, i sine udlægninger af kirkeårets ritualer og i sine genfortællinger ...
/

Nikolaj Berdjajevs forunderlige aktualitet

Historiens ulykke er ikke meningsløs. Den er en åbenbaring af synden og Guds henvendelse til synderen. Den er et ”Omvend ...
/

Fromme Hans Hauge som absolut metafor

At stille spørgsmålet om, hvorvidt Hauge er eksistentialist, er at ville sætte en etiket på ham. Eksistentialisme i (denne) Hauge-form ...
/

Esajas gennem århundrederne

Esajas er adventstidens store profet. Hans trøsterige ord skaber lys i mørket, indgyder nyt mod og fremmaler storstillede visioner om ...
/

”Dåben og dåbsritualets historie” af Christian Thodberg

Samlet er der stadig tale om et godt og nødvendigt indspark i debatten om dåb og dåbsritual. Alene det store ...
/

Anmeldelse af Jakob Wolf: Gudstjenesten. Fænomenologisk set

Jeg vil ikke tøve med at gentage min anbefaling af Wolfs bog og hans syn på gudstjenesten. Jeg vil også ...
/

Romantikkens trolddomssang på højdepunktet af dansk realisme

Det primære forskningsmæssige udbytte af Rasmus Vangshardts bog er i denne anmelders øjne den skarpe belysning af undergangsromanens omdiskuterede, ”til ...
/

Lutherstrid – gerne! Anmeldelse af Frederik Stjernfelt, Syv myter om Martin Luther

Det er efter min mening noget af en påstand at konkludere som Stjernfelt, at Luthers tanker var entydigt negative og ...
/

Jakob Knudsen mellem Luther og Grundtvig – anmeldelse

Nyboe Rasmusen er benhård i sin kritik af en nutidig grundtvigianisme, som er forblevet ved ”mennesket” og aldrig er nået ...
/

At øve sig i at være menneske – anmeldelse

Mange nutidige teologer prøver at komme fra jorden til himlen. Prøver at forklare så fornuftigt, de kan, hvad meningen er ...
/

Det syngende folk går ikke til grunde foreløbig

Alt i alt er den flot indbundne kirkesangbog en gave til det kirkelige liv og livet uden for kirkebygningernes mursten ...
/

Evangelierne som genskrevet Bibel? Omkring Richard B. Hays’ nye bog Echoes of Scripture in the Gospels

Det lykkes Hays at vise, både hvad der forener, og hvad der adskiller de fire evangelieskrifter i deres forhold til ...

Livstaknemmelighed: Anmeldelse af Ole Jensens Tilskikkelser og livsbetagelse

Ole Jensen formår at gå i kødet på vor tids forbrugerisme, som kloden betaler en høj pris for, på en ...
/

Johannesevangeliets klarhed – en læsning for præster og andre nysgerrige (anmeldelse)

Lidt flabet sagt fremstår evangeliet til sidst lige så enkelt og gennemskueligt for læseren, som var det en tegneserie ­– ...
/

Er der en vinduespudser til stede? Anmeldelse af På grænsen. Et teologisk portræt af Theodor Jørgensen

Jørgensen er meget forhippet på ”religionssamtalen” og ”religionsteologi” og kan ikke udelukke, at ”mennesker, der praktiserer andre religioner har gjort ...
/

Hvorfor var det nu, at Jesus skulle dø? Anmeldelse af Guddommelig uorden

Værge slår på forfriskende vis fast, at Guds kærlighed er så ”vanvittig”, at den ”helt undlader at sætte begrænsninger for, ...
/

Hører Søren Kierkegaard til i studerekammeret eller i kirken? Anmeldelse af Fromme Søren

Det er forbavsende lidt af den omfangsrige litteratur om Kierkegaard, der beskæftiger sig med spørgsmål af pastoral karakter. Men kan ...
/

Prædikenens uforudsigelighed – eller om hvordan en tale virker

Det betydningsfulde og befriende ved Marianne Gaardens undersøgelse er, at det nu er blevet dokumenteret, at den slags ”misforståelser” snarere ...