Den liturgiske vending. Et essay om radikal ortodoksi og ritualer

Den liturgiske vending. Et essay om radikal ortodoksi og ritualer

/
Det er nødvendigt at se gudstjenesten som langt mere end en ydre form for ordets forkyndelse. Det er i gudstjenesten, vi omformes til sand tilbedelse, ikke af det forbrug, som truer med at ødelægge vores verden, men af Gud. Det er altså på høje tid, at teologien får lukket alle sanser op for ritualet ...
Debatten om Folkekirkens liturgi har fået et betydeligt løft med ny bog

Debatten om Folkekirkens liturgi har fået et betydeligt løft med ny bog

/
BFN har skrevet den vigtige lille oversigtsbog, som vi i den grad mangler netop nu. Debatten om Folkekirkens liturgi kan opkvalificeres på flere måder, men med BFNs bog begynder den allerede på et højere niveau ...
God antologi om den ”mangefoldede tro” mangler nuancer

God antologi om den ”mangefoldede tro” mangler nuancer

/
Jeg deler virkelig anliggendet: at den ”almindelige mands” tro må tages langt mere alvorlig, end traditionel, ”bedrevidende”, systematisk teologi ofte har for vane. Men kan man ikke gøre det inden for mere traditionelle, faste rammer? Er det ikke muligt – og måske endda ønskeligt – at udvise åbenhed og fasthed på samme tid? ...
Tåkrummende markedsføring af god Tænkepause om religion

Tåkrummende markedsføring af god Tænkepause om religion

/
Bogen er lige nu er den bedste letlæste indføring i fænomenet ”Religion”, som alle, der beskæftiger sig med religion (herunder præster og andre teologer), burde give sig selv en tænkepause til at få læst ...
Tilløb til en teologisk samtale med C.G. Jungs dybdepsykologi

Tilløb til en teologisk samtale med C.G. Jungs dybdepsykologi

/
For mit eget vedkommende har dybdepsykologien ført til en bekræftelse af den anskuelse, som jeg har lært at kende gennem Grundtvig, at kristen tro ikke først og fremmest er at læse i Bibelen og have visse anskuelser, men at være en del af det levende kultiske fællesskab omkring gudstjenesten og de store fortællinger – herunder også historie og mytologi som oplysning om livet ...
Anmeldelse af Jakob Wolf: Gudstjenesten. Fænomenologisk set

Anmeldelse af Jakob Wolf: Gudstjenesten. Fænomenologisk set

/
Jeg vil ikke tøve med at gentage min anbefaling af Wolfs bog og hans syn på gudstjenesten. Jeg vil også gerne fremhæve den som en besindig stemme i den aktuelle diskussion om gudstjenesten fornyelse. Wolfs tilgang formår nemlig at balancere mellem de to liturgiske faldgruber, hhv. sproglig ’pædagogisering’ og æstetisk ’opritualisering’ ...
K.L. Aastrups salmedigtning

K.L. Aastrups salmedigtning

/
Aastrup hører retteligt til i det danske kirkekor sammen med de andre salmister som et supplement og et korrektiv, der minder os om at det, som intet øje så, holder kirken alligevel søndag på ...
Lidt om dåben i folkekirken og i Biblen

Lidt om dåben i folkekirken og i Biblen

/
Det ord, der kommer til elementet, så sakramentet bliver til, bør være intet mindre end den samlede, bibelske frelsehistorie i Guds eget ord, Jesus Kristus og ikke blot en fortælling om børnevennen Jesus. Netop dåben giver os lejlighed til at læse skriften med ”øjne våde” og ”barnetro” og høre, at den er ”rig på lys og nåde” og ”fuld af fred ro” ...
De danske nadverritualer og -salmer efter reformationen

De danske nadverritualer og -salmer efter reformationen

/
Som nybagt sognepræst, der er sat til at varetage søndagens gudstjeneste, oplevede jeg en stor utilfredshed med at anvende Ritualbogens nadverritual b, som menigheden havde været vant til. Denne utilfredshed er jeg ikke den første, der har oplevet, og som så mange andre for tiden har jeg søgt at finde en (midlertidig) bedre løsning, så godt jeg kunne, og fået den godkendt hos menighedsråd og biskop ...
Den lutrede streng: Om Grundtvigs og Luthers salmer

Den lutrede streng: Om Grundtvigs og Luthers salmer

/
Man må sige, at det lykkedes Grundtvig at lutre strengen og forny den lutherske salmesang. Og det lykkedes ham at forny Luthers egne salmer ved at gendigte dem ...
Hører Søren Kierkegaard til i studerekammeret eller i kirken? Anmeldelse af Fromme Søren

Hører Søren Kierkegaard til i studerekammeret eller i kirken? Anmeldelse af Fromme Søren

/
Det er forbavsende lidt af den omfangsrige litteratur om Kierkegaard, der beskæftiger sig med spørgsmål af pastoral karakter. Men kan man tage Kierkegaards forfatterskab med ind i præstevirket, eller må det efterlades i studerekammeret? ...
Jakob Knudsen i dansk åndsliv

Jakob Knudsen i dansk åndsliv

/
På samme måde som det nittende århundre ifølge Knudsen var spejlet i Grundtvigs sjæl og skrift, står overgangen fra det nittende til det tyvende århundrede spejlet i Kundsens sjæl og skrift ...