Rusland – kulturel ven eller fjende?

Rusland er kulturelt vores ven, men de fjerner sig politisk fra os for øjeblikket på grund af den nye kolde krig. Det gør det sværere for dem selv at udvikle de sider af deres kultur, som vi bedst kan lide. Men det ændrer næppe på, at russerne som folk er og bliver kristne europæere ...
Læs mere...

Walter Benjamin: Teologisk-politisk fragment

Den åndelige genoprettelse, som er det, der fører ind i udødeligheden, svarer til en verdslig genoprettelse, der fører til en evighed af undergang. Og rytmen af denne evige undergang, som er en undergang i det hele taget – både rumligt og tidsligt – den messianske naturs rytme, er lykken ...
Læs mere...

Jesus set med en troende katoliks øjne

Denne bog er for mig først og fremmest interessant, fordi en dansk historiker faktisk uden nævneværdige forbehold lyser den i kuld og køn. Det kunne se ud, som om det er Paul Johnsons stærkt personlige genoplevelse af Jesus, der har fascineret Bent Jensen så meget, at han har villet række hans bog videre til et dansk publikum ...
Læs mere...

Rusland – kulturel ven eller fjende?

Rusland er kulturelt vores ven, men de fjerner sig politisk fra os for øjeblikket på grund af den nye kolde ...

Walter Benjamin: Teologisk-politisk fragment

Den åndelige genoprettelse, som er det, der fører ind i udødeligheden, svarer til en verdslig genoprettelse, der fører til en ...

Jesus set med en troende katoliks øjne

Denne bog er for mig først og fremmest interessant, fordi en dansk historiker faktisk uden nævneværdige forbehold lyser den i ...

Gudsbegreb og religionsteologi hos Nikolaus Cusanus

Nikolaus var også – og ikke mindst – en teologisk tænker, der vover sig helt ud, hvor det filosofiske begrebsapparat ...

Guds rige er anarki: Evangeliet mellem magt og afmagt

Guds rige er anarki: Evangeliet mellem magt og afmagt - a/politisk teologi af Johannes Aakjær Steenbuch, ph.d., cand.mag. 197 sider ...

Retro-overvejelse: Er kristendommen en religion?

Garne udfolder en Grundtvig-inspireret, men kirkehistorisk ur-konflikt i sine salmecitater, i sine udlægninger af kirkeårets ritualer og i sine genfortællinger ...

Paulus i nutidens politiske filosofi

Paulus’ teologi rummer en overset politisk-filosofisk dimension. Det er den overraskende påstand hos en række postmoderne filosoffer. I Paulus' teologi ...

Om Jan Assmanns aksetidsforståelse, kosmos-religion og biologisk og kulturel evolution i kultur- og religionshistorien

Teologer kan selvsagt ikke sidde diskussionen overhørig. Ja, teologien bør i den grad have aktier i drøftelsen netop, fordi adfærds-, ...

Nikolaj Berdjajevs forunderlige aktualitet

Historiens ulykke er ikke meningsløs. Den er en åbenbaring af synden og Guds henvendelse til synderen. Den er et ”Omvend ...

Den ortodokse arv. Åbent seminar om Ruslands kirke: man. 6. maj kl. 14-16 på Vartov, store sal.

Mandag den 6. maj afholder Tidsskriftet Fønix og Grundtvig-Akademiet åbent seminar i anledning af udgivelsen af en ny russisk kirkehistorie ...
Loading...