Søren Kierkegaards Lære om Paradokset

Søren Kierkegaards Lære om Paradokset

Af K. Olesen Larsen Søren Kierkegaards Lære om Paradokset og denne Læres etiske Konsekvenser med særligt Hensyn til Forholdet til Hegel K. Olesen Larsen: Søren Kierkegaards Lære om Paradokset (Fønix 2023). Redigeret af Anna-Johanne Stæhr Rasmussen & Mikael Brorson. Efterskrift ved Mikael Brorson. Søren Kierkegaard er paradoksets tænker. Men hvad forstod Kierkegaard ved paradokset, og hvad betød det for hans tænkning om mennesket, om tilværelsen og om Gud? Netop de spørgsmål optog K. Olesen Larsen – medstifter af Tidehverv og danmarkshistoriens måske største Kierkegaard-læser – livet igennem. Olesen Larsens tidligste forsøg på at give et svar var hans prisopgave fra 1923. Han fik en guldmedalje for besvarelsen – men siden hen forsvandt opgaven og har i mange år været efterlyst. Det råder denne udgivelse bod på! Prisopgaven giver et unikt indblik i den tidligste danske Kierkegaard-reception og i Olesen Larsens egen teologiske udvikling. Udgivelsen er udstyret med et efterskrift, som giver en introduktion til Olesen Larsens tid og sætter prisopgavens centrale pointer i forbindelse med Olesen Larsens senere tænkning og Kierkegaard-fortolkning. Redigeret af Anna-Johanne Stæhr Rasmussen & Mikael Brorson. Efterskrift ved Mikael Brorson. Kan købes hos Eksistensen
Det umage par – Ole Jensen & Peter Kemp

Det umage par – Ole Jensen & Peter Kemp

Af Hans Hauge Det umage par – Ole Jensen & Peter Kemp. Af Hans Hauge. Fønix, 2023, Hæftet, 176 sider. ISBN 9788793600348 Dr.phil. Hans Hauge (1947) kendte både Ole Jensen og Peter Kemp. Gennem en skildring af det umage pars liv og virke tegner han et billede af de vigtigste teologiske og intellektuelle brydninger i det 20. århundrede. Ole Jensen og Peter Kemp blev begge født d. 24. januar 1937. Den ene var lærersøn fra Viby, den anden præstesøn fra Vindum. De gik begge pa Askov øojskole, de blev begge studenter i 1955. De begyndte begge at læse teologi i København, men læste videre i Aarhus. De var begge med i Studenterkredsen. De blev begge dr.theol.er i 1970erne. De blev begge gift tre gange. De var begge nomader og skiftede job. De kæmpede begge for miljø og natur. De forsvarede begge kristendommen og forsøgte at gøre den gældende. De havde begge en hang til polemik og opgør. De blev begge uvenner. De var et umage par. Køb bogen hos Eksistensen
Kritik, tro og erkendelse

Kritik, tro og erkendelse

Professor i dogmatik Regin Prenter (1907-1990) er en af de væsentligste danske teologer i det tyvende århundrede. Prenter skrev i perioden 1976-1985 fire artikler i Fønix, som hermed udkommer samlet i bogform for første gang. Bogen samler en række artikler, som ikke har været udgivet i bogform før og giver dermed en overskuelig introduktion til Prenters synspunkter og stil for den læser, som endnu ikke er bekendt med hans forfatterskab.
Dansk Kirkesang 1922-2022

Dansk Kirkesang 1922-2022

Stefan Lamhauge Hansen og Peter Weincke (red.) Udgivet af Samfundet Dansk Kirkesang i samarbejde med Tidsskriftet Fønix. Med bidrag af Jørgen Kjærgaard, Poul S. Jacobsen, Jørgen I. Jensen og Peter Weincke Den 5. december 1922 blev Samfundet Dansk Kirkesang stiftet på kirkemusikeren Thomas Laubs 70-års fødselsdag. 100-års jubilæet markeres med dette lille jubilæumsskrift. Indholder følgende artikler: Jørgen Kjærgaard: Laub og liturgien Poul S. Jacobsen: Sub specie æternitatis: Alting har sin tid. Laub og laubianismen havde deres. Eller lever de endnu? Jørgen I. Jensen: Tretonemotivet: Forsøg med andre kontekster til Laub Peter Weincke: Dansk Kirkesangs betydning for det 20. århundredes liturgiske reformer Hent som pdf
Thøger Larsens verden

Thøger Larsens verden

Digteren Thøger Larsen (1875-1928) levede hele sit liv i Lemvig ved Limfjordens vestlige ende, men havde i den grad hjemme i verden og det store univers. Thøger Larsen er kendt for ”Danmark nu blunder den lyse nat” og ”Du danske sommer, jeg elsker dig”, men forfatterskabet rummer mange andre sider, som her præsenteres både for nye og gamle læsere.
Pontoppidans præster – Henrik Pontoppidan mellem Kierkegaard og Nietzsche

Pontoppidans præster – Henrik Pontoppidan mellem Kierkegaard og Nietzsche

I hele sit værk tager Henrik Pontoppidan livtag med kristendommen. Gennem hans bøger vandrer derfor en hel procession af præster. Pontoppidan hudfletter de fleste præster med barsk satire, men der findes undtagelser, der med frygtløshed og alvor optræder som noget nær sandhedsvidner. I denne bog følger vi Pontoppidans præster.
Participation og negation

Participation og negation

PARTICIPATION OG NEGATION rummer fire essays, der tager tråden op fra bl.a. Radical Orthodoxy og vender en række aktuelle filosofiske og teologiske problemstillinger i lyset af ”klassisk teologi”. Med stadig reference til oldkirkelige teologer som Klemens af Alexandria, Origenes og Gregor af Nyssa m.fl. diskuteres participationsontologi, altings genoprettelse, menneskesyn, identitet og negativ teologi, samt en række andre temaer med aktuel relevans.
Fragmenter fra malstrømmen

Fragmenter fra malstrømmen

Fragmenter fra malmstrømmen er et forsøg på – ved hjælp af den litterære fragmentform – at få de dimensioner af tilværelsen med, der ikke kan rummes i en traditionel debatbog. Fragmentet er en mere livsnær form. Vi oplever ikke livet som et sammenhængende argument, men snarere brudstykkeagtigt. Fragmentet er ikke kun et mere autentisk udtryk for livet, det giver også en mere direkte oplevelse. Uden forvarsel overraskes vi af livets intensitet, dets nærvær og pludselighed.
Søren Kierkegaard og herrnhuterne.  Om teologi og forkyndelse i en moderne tid

Søren Kierkegaard og herrnhuterne. Om teologi og forkyndelse i en moderne tid

Ny bog af Anders Kingo vil svare på gammelt teologisk problem hos Kierkegaard. I ”Søren Kierkegaard og herrnhuterne” giver Anders Kingo en levende fremstilling af et problem, der længe har presset sig på i læsningen af Søren Kierkegaards forfatterskab: Kierkegaards forhold til pietismen.
Førerskab og folkestyre: K.E. Løgstrups kronikker om nazismen

Førerskab og folkestyre: K.E. Løgstrups kronikker om nazismen

I Førerskab og folkestyre belyser 12 bidrag den historiske, filosofiske, teologiske og biografiske baggrund for K.E. Løgstrups tre kronikker om nazismen fra 1936, der har været genstand for ophedet debat. De undersøger Løgstrups stillingtagen til det nazistiske førerskab: Tilsluttede han sig det, sådan som Heidegger gjorde i en periode, fremstillede han det blot, eller lagde han afstand til det?
Folkekirken under kongemagt og folkestyre. Struktur og liturgi (e-bog)

Folkekirken under kongemagt og folkestyre. Struktur og liturgi (e-bog)

Denne bog beskæftiger sig med 1800-tallets kirkehistorie med vægt på de kirkehistoriske perspektiver, som kan føres op til vor tid, ikke mindst den strukturdebat og liturgidebat, som har fundet sted i de sidste 10 år. Der er tale om en artikelserie på fem artikler i Tidsskriftet Fønix 2021, som hermed udgives samlet som bog.
Hegels filosofi – en indføring

Hegels filosofi – en indføring

2020 markerer 250-året for den tyske filosof G.W.F. Hegels fødsel. Denne bog forsøger at give et helhedstryk af Hegels filosofi ved at gennemtænke den – både historisk og aktuelt.
Den danske gudstjeneste – Historie, teori og praksis

Den danske gudstjeneste – Historie, teori og praksis

Den danske gudstjeneste viderefører på sin egen unikke måde en gammel, fælleskirkelig tradition, som er værd at værne om.
Begyndelsen er nær: Messianske motiver hos Walter benjamin

Begyndelsen er nær: Messianske motiver hos Walter benjamin

Walter Benjamin regnes som en af det tyvende århundredes mest originale intellektuelle og hans betydning, der allerede er enorm, synes kun at tage til. Litteraturen om ham vokser i takt med hans ry. En betragtelig del af den synes at have som ambition at imitere og om muligt overgå mesterens undertiden enigmatiske fremstillingsform. Denne bog har en modsat ambition, nemlig at give en transparent, men velfunderet indføring med udgangspunkt i hans messianske historieopfattelse.
Kirken er én

Kirken er én

Den russiske lægmandsteolog Aleksej Khomjákovs (1804-1860) fine lille essay ”Kirken er én” indtager en ganske særlig position i den russiske teologi- og kirkehistorie. Bogen udgives nu på dansk oversat af Sten Hartung.
Korsets gåde: Essay om den kristne forsoningslære

Korsets gåde: Essay om den kristne forsoningslære

Korset er uomgængeligt i den kristne fortælling om Gud, mennesket og verden. Men hvorfor var det egentlig, at Jesus skulle dø? I Korsets gåde giver Johannes Aakjær Steenbuch sit bud på, hvordan en række klassiske opfattelser af forsoningen kan forstås som aspekter af én og samme sag.
Religionspsykologiske essays

Religionspsykologiske essays

De enkelte essays i denne bog afspejler den flydende bevægelse fra filosofien over psykologien til teologien og tilbage igen, som Bojesen foretager i sine analyser af konkrete fænomener såsom samvittighed, bøn, selvbiografi og erfaring – hele tiden med de store, grundlæggende spørgsmål i horisonten.
Natur og religion i det indre og ydre

Natur og religion i det indre og ydre

Kristoffer Garnes nye bog Natur og religion i det indre og ydre udgør en bestræbelse på at formulere en forståelse af kristendommen, som er åben for den ydre natur, der omgiver os, og den indre natur, vi alle bærer rundt på.
Guds rige er anarki: Evangeliet mellem magt og afmagt

Guds rige er anarki: Evangeliet mellem magt og afmagt

Guds rige er i Ny Testamente en orden, hvor menneskers vold og herredømme over hinanden må vige for kærlighed, frihed og forsoning. Guds rige er anarki undersøger, hvad traditionen for teologisk magtkritik aktuelt indebærer for synet på evangeliet, politisk teologi, etik og liturgi samt kirkens opgave i samfundet.
nypagt

Nypagts-Bogen. Grundtvigs nytestamentlige oversættelser

Nypagts-Bogen. Grundtvigs nytestamentlige oversættelser Udgivet af Jette Holm, Helge Kjær Nielsen og Ruth Østerby.
Den+ortodokse+arv~image~denortodoksearv

Den ortodokse arv – perspektiver på Ruslands teologiske tradition

Den Ortodokse Arv rummer en række perspektiver på Den russisk-ortodokse Kirkes rige tradition. Bogen præsenterer nedslag på et udvalg af hovedkilder til Den russisk-ortodokse Kirkes historie samt på de forfattere, politikere og lægfolk, som har haft afgørende indflydelse på udviklingen.
Created with GIMP

Daglig talt – bibelske og nutidige betragtninger

Nyt i Palmeserien. Eberhard Harbsmeier: Daglig talt - bibelske og nutidige betragtninger. Fem teologiske reflektioner til hver uge i året, til opbyggelse og inspiration.
forside

Frie radikale – syv essays om danske baptisters teologiske historie

Ny bog af Johannes Aakjær Steenbuch, ph.d., cand.mag., om danske baptisters teologiske historie. I bogens syv essays behandles også aktuelle, kontroversielle emner, såsom baptisters forhold til anabaptisme, discipelskab, pacifisme, udvælgelseslære og karismatik samt selvfølgelig dåbssyn.
garnegrundtvig_for

Guds ord og Grundtvigs stemme

Ny bog af Kristoffer Garne om den betydning, N.F.S. Grundtvig har haft for forvaltningen af den tradition, vi har fået overleveret i den lutherske kristendom, dens gudstjeneste og dens salmer. Udkommer d. 11. maj 2018 i Tidsskriftet Fønix’ palmeserie.
filaret_for

Filarets katekismus – oversat af Sten Hartung

Metropolit Filaret af Moskva (1783-1867) var en af sin tids mest betydningsfulde kirkefolk i Den russisk-ortodokse Kirke og var også i en periode medlem af Den hellige Synode, som var kirkens ledende og styrende organ. Hans katekismus vidner om, at han var en dygtig og velreflekteret teolog, som var særdeles velbevandret i både de bibelske skrifter og kirkefædrenes teologi.
mytiskmodernisme4

Kasper Støvring: Mytisk modernisme

Nyeste nummer i Fønix' Palmeserie er Kasper Støvrings bog med artikler og studier af litteraturen i midten af det 20. århundrede. Bogen udkommer officielt den 9. februar, men kan fra den 22. januar forudbestilles hos Eksistensen og direkte hos Tidsskriftet Fønix.
unnameda

Martin Luther: Det bundne Valg – nyoversættelse

Nyudgivet tekstnær oversættelse af Martin Luthers hovedværk, skriftet De servo arbitrio fra 1525 mod Erasmus fra Roterdam. Kan både læses for sig og anvendes sideløbende med den latinske original.
Berdjajev forside

Nikolaj Berdjajev: Ulighedens filosofi

I Ulighedens filosofi formulerer Berdjajev (1874-1948) et lidenskabeligt opgør med det sovjetiske revolutionsprojektet og giver samtidig et bud på en kristen politisk filosofi og på den baggrund et energisk forsvar for det enkelte menneskes åndelige frihed og integritet.
den_russiske_forside

Den russiske katedral – fem læsninger i Dostojevskijs værker af Erling Stougård Thomsen

I denne bog videreformidler Erling Stougård Thomsen, hvad han hørte hos Dostojevskij, og dette vidnesbyrd er så dybdeborende og indsigtsfuldt, at læsningerne hermed har fået optagelse som tredje udgivelse i Fønix’ Palmeserie.
Dåben og dåbsritualets historie

Dåben og dåbsritualets historie

Dåben og dåbsritualets historie af Christian Thodberg udkommer d. 9. juni 2017 i Tidsskriftet Fønix’ Palmeserie. Bogen gennemgår dåbens historie og teologi med særlig vægt på Luthers dåbsritual og de danske dåbsritualer fra reformationen og frem.
170325 SKRIFTEN ALENE_omslag

Skriften alene? Fem perspektiver på det lutherske bibelsyn

Skriften alene? Fem perspektiver på det lutherske bibelsyn red. Kristoffer Garne. Med bidrag af Jesper Høgenhaven, Thomas Reinholdt Rasmussen, Mogens Müller, Carsten Pallesen og Kristoffer Garne. 136 sider. I kommission hos Eksistensen.