Kategorier
Bog

Kasper Støvring: Mytisk modernisme

Nyeste nummer i Fønix’ Palmeserie er Kasper Støvrings bog med artikler og studier af litteraturen i midten af det 20. århundrede. Bogen udkommer officielt den 9. februar, men kan fra den 22. januar forudbestilles hos Eksistensen og direkte hos Tidsskriftet Fønix.

mytiskmodernisme4
Kasper Støvring, Mytisk modernisme. Et tema i litteraturen omkring midten af det tyvende århundrede. Tidsskriftet Fønix 2018. Palmeserien #4, 334 s. ISBN 978-87-93600-03-4. Udsalgspris 300 kr. Udkommer 9. februar.

Kasper Støvring beskriver, hvordan myte og modernisme i midten af det 20. århundrede var et særligt tema i litteraturen. Her gendigtes de overleverede myter, f.eks. Faustmyten og syndefaldsmyten, og flere af forfatterne forholder sig til den kristne traditions mytiske temaer som dåben, påsken og pinsen. Det er tilværelsens store temaer, der kommer til udtryk i deres værker: Etik og eksistens, skyld og død, skabelse og tilintetgørelse.

Kasper Støvrings “Mytisk modernisme” ”rummer en eminent indføring i konservativ æstetik, etik og kulturforståelse med afsæt i forskellige forfatterskaber og litterære strømninger. […] Til overflod er bogen særdeles velskrevet og tør stå ved at ikke alting kan eller bør skæres ud i pap. Man skal tænke med – og imod – for at begribe indholdet. Som sådan lærer man både sig selv og ’fjenden’ bedre at kende.”

– Adam Holm, Fede fagbøger, DR P1

Kasper Støvring analyserer i “Mytisk modernisme” værker af bl.a. Ole Sarvig, Villy Sørensen og Morten Nielsen. Han inddrager også europæiske forfattere gennem læsninger af T.S. Eliot, Thomas Mann og Ernst Jünger.

Citat fra bogen:

“Hos digteren får man en indlevelse i den beskadigede verden med alle dens ødelagte eksistenser, men han kan lige så vel gribe det uforkvaklede menneskelige og løfte det ud af det sociale fordærv, modernitetens ødemark. Litteraturen bliver et reservoir for kulturkritiske erfaringer, og deri består dens modstand mod at blive integreret i den moderne verden, hvor intet er helligt, og alt er offentligt – måske med undtagelse af disse urørlige æstetiske zoner.”

Kasper Støvring, født 1973, er ph.d. i litteraturvidenskab, forfatter, foredragsholder og debattør.

Køb den hos Eksistensen

Af Tidsskriftet Fønix