Kategorier
Bog

Den ortodokse arv – perspektiver på Ruslands teologiske tradition

Den Ortodokse Arv rummer en række perspektiver på Den russisk-ortodokse Kirkes rige tradition. Bogen præsenterer nedslag på et udvalg af hovedkilder til Den russisk-ortodokse Kirkes historie samt på de forfattere, politikere og lægfolk, som har haft afgørende indflydelse på udviklingen.

Den+ortodokse+arv~image~denortodoksearv
Sten Hartung. Palmeserien #12. 481 sider. ISBN 978-87-93600-11-9

DEN ORTODOKSE ARV har udgjort rygraden i det russiske samfund lige siden storfyrst Volodimers dåb i 988. Den har overlevet utallige historiske omskiftelser, selv de voldsomme forfølgelser i kommunismens epoke, og står igen uhyre stærkt i nutidens russiske samfund, hvor præsident Putins projekt er at koble nationens og kirkens genfødsel sammen til et fælles projekt. Den ortodokse arv, som går tilbage til de store græske kirkefædre som f.eks. Gregor af Nazianz og Johannes Chrysostomos, er blevet løftet fra generation til generation igennem århundrederne.

Denne bog rummer en række perspektiver på denne rige tradition, og den præsenterer nedslag på et udvalg af hovedkilder til Den russisk-ortodokse Kirkes historie samt på de forfattere, politikere og lægfolk, som har haft afgørende indflydelse på udviklingen. Bogen er således primært teologihistorisk funderet og beskriver hvordan den ortodokse arv gør sig gældende lige fra Nestors Krønike fra 1113 og frem til præsident Putins genrejsningsprojekt i disse år. Den ortodokse arv adskiller markant Rusland fra Vesten og det er måske godt at have for øje i disse år, hvor spændingerne mellem Øst og Vest desværre er stigende.

Sten Hartung (f. 1967) er siden 1996 sognepræst ved Lumsås og Nykøbing Sjælland kirker i Odsherred. Han er exam.art. i russisk, B.A. i kunsthistorie og cand.theol. 1992-1995 var han medforfatter på Weilbachs Kunstnerleksikon, og udgav i 2018 en kommenteret udgave af metropolit Filarets Katekismus på forlaget Fønix.

Af Tidsskriftet Fønix