Kategorier
Bog

Søren Kierkegaard og herrnhuterne. Om teologi og forkyndelse i en moderne tid

Ny bog af Anders Kingo vil svare på gammelt teologisk problem hos Kierkegaard. I ”Søren Kierkegaard og herrnhuterne” giver Anders Kingo en levende fremstilling af et problem, der længe har presset sig på i læsningen af Søren Kierkegaards forfatterskab: Kierkegaards forhold til pietismen.

Søren Kierkegaard og herrnhuterne – Om teologi og forkyndelse i en moderne tid

Af Anders Kingo

Søren Kierkegaard og herrnhuterne.
Om teologi og forkyndelse i en moderne tid. Af Anders Kingo, sognepræst, dr.theol. (Fønix 2021, Palmeserien #20)

I ”Søren Kierkegaard og herrnhuterne” giver Anders Kingo en levende fremstilling af et problem, der længe har presset sig på i læsningen af Søren Kierkegaards forfatterskab: Kierkegaards forhold til pietismen.

At Søren Kierkegaard havde sin opvækst i et hjem, hvis medlemmer både frekventerede enevældens statskirke og det herrnhutiske Brødresocietet i Stormgade i København, er almindeligt kendt, og omtales da også flittigt i sekundærlitteraturen. Inden for samme litteratur er det dog stadig et uafklaret spørgsmål, i hvilken grad og på hvilken måde denne opvækst i et herrnhutisk præget hjem påvirkede Kierkegaards egen teologi. Nok er der ned gennem forskningshistorien gjort ihærdige tilløb til at afklare dette spørgsmål, men disse – oftest blot historiske – studier mangler den helt fundamentale teologiske refleksion, der er den uomgængelige forudsætning for en saglig og adækvat blotlæggelse af det egentlige problem. Bogens ambition er at foretage en sådan teologisk refleksion af spørgsmålet om Kierkegaards forhold til pietismen i almindelighed og herrnhutismen i særdeleshed, udfoldet som en fortælling om en mands slægt og liv, virke og værk.

Bogen er skrevet til interesserede lægfolk. Da bogen også ønsker at svare på et klassisk spørgsmål inden for Kierkegaardforskningen, vil den sandsynligvis også have akademiske fagfællers interesse.

Kierkegaards polemiske fronter var mangfoldige: de såre forskellige børn af moderniteten (rationalisme, idealisme, humanisme, panteisme, pietisme), som han anså for at være selve hindringen for evangeliets åndelige liv. Nok er herrnhutismen en del af 1700-tallets pietistiske strømning, men den er for Kierkegaard tillige noget mere. Den er en del af den åndelige arv, som han modtog fra sin far. Denne arv viderefører han positivt, men på et før-moderne og åndeligt grundlag. Deraf bogens titel: Søren Kierkegaard og herrnhuterne.

Kierkegaards anliggende var nemlig som et moderne menneske at forkynde den før-moderne kristendom ind i moderniteten for moderne mennesker. Således kommer bogen også til at dreje sig om teologi og forkyndelse i en moderne tid.

Køb bogen hos Eksistensen for kun kr. 289,-

Anders Kingo har tidligere udgivet en lang række artikler og bøger om Kierkegaard, bl.a. ”Den opbyggelige tale” (Gad 1987), ”Den pseudonyme tale” (Gad 1988), ”Analogiens teologi” (Gad 1995), ”At være samtidig med sig selv” (Gyldendal 1996).