Guds rige er anarki: Evangeliet mellem magt og afmagt

Guds rige er anarki: Evangeliet mellem magt og afmagt – a/politisk teologi af Johannes Aakjær Steenbuch, ph.d., cand.mag. 197 sider. ISBN 978-87-93600-12-6. Fønix 2019. Palmeserien #13.

gudsrige4_for
Johannes Aakjær Steenbuch, Guds rige er anarki. Palmeserien #13. København: Fønix 2019. ISBN 978-87-93600-12-6

Guds rige er i Ny Testamente en orden, hvor menneskers vold og herredømme over hinanden må vige for kærlighed, frihed og forsoning.

Guds rige er med andre ord ‘anarki’ i ordets positive betydning af frihed fra enhver form for magt og vold. Der findes således i kristendommen en tradition for radikal magtkritik fra oldkirken til i dag.

Guds rige er anarki undersøger, hvad traditionen for teologisk magtkritik aktuelt indebærer for synet på evangeliet, politisk teologi, etik og liturgi samt kirkens opgave i samfundet.

Køb den hos Eksistensen

Share