Martin Luther: Det bundne Valg – nyoversættelse

unnameda
Martin Luther, Det bundne Valg Tidsskriftet Fønix, Palmeserien 6 ISBN: 978-87-93600-05-8 Udsalgspris: kr. 200,-

Luthers opgør med Erasmus fra Rotterdam i bogen De servo arbitrio 1525 giver det bedste indblik i reformatorens teologi. Enhver, der ønsker at vide besked med Luthers teologi, gør derfor klogt i at læse denne bog. I et lidenskabelig opgør med renæssancehumanisten udfolder han sin skriftbaseret korsteologi, som er en kompromisløs forkyndelse af Kristus som centrum i den kristne tro. Her er ingen vaklen i geledderne. Til forargelse dengang. Og i dag.

Den foreliggende oversættelse, som er en stærk og teksttro oversættelse af den latinske grundtekst, er foretaget af sognepræsterne, Sven Voss og Finn Ole Hansen i 1983. Da deres oversættelse er tekstnær, lader det sig let gøre at læse den latinske grundtekst samtidig med den danske oversættelse. Oversættelsen åbner derfor også for en fornyet fordybelse i den latinske tekst. Til gavn for den akademiske teologi og den kirkelige forkyndelse.

Køb den hos Eksistensen her.

FacebookTwitterGoogle+Share