Kategorier
Bog

Martin Luther: Det bundne Valg – nyoversættelse

Nyudgivet tekstnær oversættelse af Martin Luthers hovedværk, skriftet De servo arbitrio fra 1525 mod Erasmus fra Roterdam. Kan både læses for sig og anvendes sideløbende med den latinske original.

unnameda
Martin Luther, Det bundne Valg Tidsskriftet Fønix, Palmeserien 6 ISBN: 978-87-93600-05-8 Udsalgspris: kr. 200,-

Luthers opgør med Erasmus fra Rotterdam i bogen De servo arbitrio 1525 giver det bedste indblik i reformatorens teologi. Enhver, der ønsker at vide besked med Luthers teologi, gør derfor klogt i at læse denne bog. I et lidenskabelig opgør med renæssancehumanisten udfolder han sin skriftbaseret korsteologi, som er en kompromisløs forkyndelse af Kristus som centrum i den kristne tro. Her er ingen vaklen i geledderne. Til forargelse dengang. Og i dag.

Den foreliggende oversættelse, som er en stærk og teksttro oversættelse af den latinske grundtekst, er foretaget af sognepræsterne, Sven Voss og Finn Ole Hansen i 1983. Da deres oversættelse er tekstnær, lader det sig let gøre at læse den latinske grundtekst samtidig med den danske oversættelse. Oversættelsen åbner derfor også for en fornyet fordybelse i den latinske tekst. Til gavn for den akademiske teologi og den kirkelige forkyndelse.

Køb den her: Eksistensen

Af Tidsskriftet Fønix