Det umage par – Ole Jensen & Peter Kemp

Det umage par – Ole Jensen & Peter Kemp

/
Af Hans Hauge Det umage par – Ole Jensen & Peter Kemp. Af Hans Hauge. Fønix, 2023, Hæftet, 176 sider. ISBN 9788793600348 Dr.phil. Hans Hauge (1947) kendte både Ole Jensen og Peter Kemp. Gennem en skildring af det umage pars liv og virke tegner han et billede af de vigtigste teologiske og intellektuelle brydninger i det 20. århundrede. Ole Jensen og Peter Kemp blev begge født d. 24. januar 1937. Den ene var lærersøn fra Viby, den anden præstesøn fra Vindum. De gik begge pa Askov øojskole, de blev begge studenter i 1955. De begyndte begge at læse teologi i København, men læste videre i Aarhus. De var begge med i Studenterkredsen. De blev begge dr.theol.er i 1970erne. De blev begge gift tre gange. De var begge nomader og skiftede job. De kæmpede begge for miljø og natur. De forsvarede begge kristendommen og forsøgte at gøre den gældende. De havde begge en hang til polemik og opgør. De blev begge uvenner. De var et umage par. Køb bogen hos Eksistensen ...
Førerskab og folkestyre: K.E. Løgstrups kronikker om nazismen

Førerskab og folkestyre: K.E. Løgstrups kronikker om nazismen

/
I Førerskab og folkestyre belyser 12 bidrag den historiske, filosofiske, teologiske og biografiske baggrund for K.E. Løgstrups tre kronikker om nazismen fra 1936, der har været genstand for ophedet debat. De undersøger Løgstrups stillingtagen til det nazistiske førerskab: Tilsluttede han sig det, sådan som Heidegger gjorde i en periode, fremstillede han det blot, eller lagde han afstand til det? ...
Fromme Hans Hauge som absolut metafor

Fromme Hans Hauge som absolut metafor

/
At stille spørgsmålet om, hvorvidt Hauge er eksistentialist, er at ville sætte en etiket på ham. Eksistentialisme i (denne) Hauge-form er det modsatte. At kalde ham ’eksistentialist’ ville være at give ham en identitet, og (en af) eksistentialismens modsætninger er identiteten. ”Hvis man får sådan en, er subjektet ikke intet, men noget.” ...