Kategorier
Bog

Søren Kierkegaards Lære om Paradokset

Med litteraturen som samtalepartner bygger bogen bro mellem en spirituel erfaringsverden, psykologien og den teologiske tænkning og rejser bl.a. spørgsmålet om, hvordan kristendommen bedst kan gå i dialog med hjemsøgelseserfaringer.

Af K. Olesen Larsen

Søren Kierkegaards Lære om Paradokset og denne Læres etiske Konsekvenser med særligt Hensyn til Forholdet til Hegel

K. Olesen Larsen: Søren Kierkegaards Lære om Paradokset (Fønix 2023). Redigeret af Anna-Johanne Stæhr Rasmussen & Mikael Brorson. Efterskrift ved Mikael Brorson.

Søren Kierkegaard er paradoksets tænker. Men hvad forstod Kierkegaard ved paradokset, og hvad betød det for hans tænkning om mennesket, om tilværelsen og om Gud? Netop de spørgsmål optog K. Olesen Larsen – medstifter af Tidehverv og danmarkshistoriens måske største Kierkegaard-læser – livet igennem.

Olesen Larsens tidligste forsøg på at give et svar var hans prisopgave fra 1923. Han fik en guldmedalje for besvarelsen – men siden hen forsvandt opgaven og har i mange år været efterlyst. Det råder denne udgivelse bod på!

Prisopgaven giver et unikt indblik i den tidligste danske Kierkegaard-reception og i Olesen Larsens egen teologiske udvikling. Udgivelsen er udstyret med et efterskrift, som giver en introduktion til Olesen Larsens tid og sætter prisopgavens centrale pointer i forbindelse med Olesen Larsens senere tænkning og Kierkegaard-fortolkning.

Redigeret af Anna-Johanne Stæhr Rasmussen & Mikael Brorson. Efterskrift ved Mikael Brorson.

Kan købes hos Eksistensen

Af Tidsskriftet Fønix