Erfaring, subjektivitet, metafysik

Erfaring, subjektivitet, metafysik

/
I begrebet om det mættede fænomen ligger ikke bare, at fænomenet manifesterer sig af sig selv, men også at subjektet, der står som modtager af fænomenet, i den grad bliver overrasket, forbavset og overvældet af fænomenet, at det ikke længere er i stand til at ”forstå” fænomenet, men må lade sig selv forstå ud fra fænomenet ...
Er gudstjenesten forståelig eller uforståelig?

Er gudstjenesten forståelig eller uforståelig?

/
Gudstjenesten er notorisk vanskelig at forstå. Det er ikke så mærkeligt, for gudstjenesten er en genre for sig, man ikke møder andre steder i samfundet. Den er en form og et sprogspil, man skal lære at kende gennem brug ...
Mislykket kritik af skabelsesteologien

Mislykket kritik af skabelsesteologien

/
Hvis Bugge skal redde sin radikalt nådige Gud fra at blive anklaget for at være grusom, så kan det kun ske ved at gribe til en tale om Guds skjulthed. Gud skjuler, hvorfor han ikke med det samme sætter sin vilje igennem. Vi tror, at han er radikalt nådig på trods af, at det ikke ser sådan ud ...
Anmeldelse af Mogens Pahuus, Det guddommelige i det jordiske

Anmeldelse af Mogens Pahuus, Det guddommelige i det jordiske

/
Pahuus’ bog er givende at læse. Den er rig på iagttagelser og fortolkninger af kunstværker, men den er også for mig at se problematisk og uklar på væsentlige punkter. Hvordan kan man fremlægge en irreligiøs livsanskuelse, samtidig med at man bevarer en hel række centrale religiøse begreber som det guddommelige, det evige, det uendelige, det ubetingede, det hellige? ...
Teodicé og almagt

Teodicé og almagt

/
Når kristendommens budskab kan være et håb til den lidende, så er det ikke kun, fordi Gud kommer os i møde ved at blive et menneske. Det er også, fordi, han har magt til at overvinde lidelsen og alle dens ødelæggelser, og han giver sit løfte, der står til troende, om, at netop det er hans vilje ...
Naturen som et uerstatteligt kunstværk

Naturen som et uerstatteligt kunstværk

/
Magtforholdet mellem menneske og natur er skiftet, så det i dag er os, der har magten i kraft af vores teknik. Tidligere havde naturen magten over os. Atombomben og klimakrisen er bl.a. udtryk for dette magtskifte. Så langt, som vi har magt, har vi ansvar. Vi holder jordklodens liv i vores hænder ...