Komponist som kirkefader? Reception, autoritet og autenticitet i Vestens (kristne) kulturhistorie

Komponist som kirkefader? Reception, autoritet og autenticitet i Vestens (kristne) kulturhistorie

/
Spørgsmålet bliver, om den overordnede forståelse af Mozart og hans viden om det skabte som manifesteret i hans musik hævder et indhold i Mozarts musik, der kan tænkes uafhængigt af Mozarts egen og lytterens tid og kontekst? ...