testartikel

balkbalbkalbklbakba

Helliggjørelse staaer i nøie Forbindelse med Retfærdiggørelse. Loven overbeviser os om vor Syndighed, og derved ydmyges vi. I det fjerde Kapitel i Brevet til de Romere bekjæmper Paulus Jødernes høie Tanker, at de vare bedre end Hedningerne. For at modbevise deres Mening anfører han de bedste Mennesker, t. Ex. Abraham og David, og viser dem, at de bleve salige uden Lovens Gjerninger. Han viser dem, at naar der i hine Dage ikke vare Mennesker, som kunde blive salige ved Lovens Gjerninger, saa er der heller ingen endnu. Vi maa derfor krybe ind under Jesu Kors og lade ham retfærdiggjøre os. Ere vi enige om at frelses ved Naaden, saa falder al Strid bort. Vi bør ære de Brødre, som drive stærkt paa Helliggjørelsen, om som ved deres Exempel vise os Sandhedens Vei, men jeg tør ikke sige, at jeg nogensinde er fri for Synd.” (Petersen 1871, p. 20)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.