Førerskab og folkestyre: K.E. Løgstrups kronikker om nazismen

Førerskab og folkestyre: K.E. Løgstrups kronikker om nazismen

/
I Førerskab og folkestyre belyser 12 bidrag den historiske, filosofiske, teologiske og biografiske baggrund for K.E. Løgstrups tre kronikker om nazismen fra 1936, der har været genstand for ophedet debat. De undersøger Løgstrups stillingtagen til det nazistiske førerskab: Tilsluttede han sig det, sådan som Heidegger gjorde i en periode, fremstillede han det blot, eller lagde han afstand til det? ...