”Min Fader var en Abekat … Tipoldefar – ja han var Dynd” Fønix genudgiver om Darwin, evolutionslæren og teologien

”Min Fader var en Abekat … Tipoldefar – ja han var Dynd” Fønix genudgiver om Darwin, evolutionslæren og teologien

/
I 2010 udgav Tidsskriftet Fønix (33. årg., nr. 1) et helt nummer viet til darwinismen og evolutionslæren baseret på en foredragsrække afholdt af Studentermenigheden i København. Det er disse artikler, vi nu genudgiver digitalt til berigelse eller måske forargelse for nogen ...