Markion ‒ vranglæreren der ikke fik ret, men ikke desto mindre havde en pointe

Markion ‒ vranglæreren der ikke fik ret, men ikke desto mindre havde en pointe

/
At traditionen ikke er blot tilnærmelsesvis entydig, er kirke- og dogmehistorien ét stort vidnesbyrd om. Og som vi tåler adskilligt ”ukristeligt” hos kirkefædrene, skal vi heller ikke i en eller anden form for ”dogmatisk donatisme” se bort fra Markion dér, hvor han har en blivende pointe ...