K.E. Løgstrup og Martin Heidegger i Marburg, 1959

Fra Frankrig og Tyskland til prædikestolen – homiletikeren K.E. Løgstrup og samtidens europæiske tænkning

/
Prædikenen og dens tekst vidner om, at den unge Løgstrup var en genuint europæisk orienteret tænker. Vil man have det fulde udbytte, skal man læse værket indenfor rammerne af den eksistentiale fænomenologi, som Løgstrup studerede og var med til at præge i årene inden han blev præst ...
Walter Benjamin:  Teologisk-politisk fragment

Walter Benjamin: Teologisk-politisk fragment

/
Den åndelige genoprettelse, som er det, der fører ind i udødeligheden, svarer til en verdslig genoprettelse, der fører til en evighed af undergang. Og rytmen af denne evige undergang, som er en undergang i det hele taget – både rumligt og tidsligt – den messianske naturs rytme, er lykken ...