Negativ teologi og apofatisk fordybelsespraksis

Negativ teologi og apofatisk fordybelsespraksis

/
I en tid præget af opgør med traditionelle gudsbegreber er det vigtigt, at åbenhed over for Guds ubegribelighed ikke er fremmed for kristendommen, men tværtimod kernegods i den teologiske tradition helt tilbage fra den tidligste kristendom ...