Hvorfor læse Karl Barth i dag?

Hvorfor læse Karl Barth i dag?

/
Vi kan til stadighed bruge Barth i dag af den simple grund, at Barth kalder os tilbage til rødderne – til evangeliet, til Kristus, til korset og opstandelsen, til Guds rige, treenighedslæren og kristologien. Det er der, enhver teologisk tænkning må tage sin begyndelse – om man så kalder sig barthianer eller ej ...
Kan ortodoksi og kritik forbindes? Dogmatik som religiøs digtning

Kan ortodoksi og kritik forbindes? Dogmatik som religiøs digtning

/
Gud mødes i verden uforanderlig og uden sammenblanding, og samtidigt er han udelelig og uadskillelig tilgængelig i den. Med andre ord: Gud viser sig i det konkrete, samtidig med at Gud unddrager sig ...
Sværdets og fredens dialektik: Protestantisk fredsetik og kristen pacifisme

Sværdets og fredens dialektik: Protestantisk fredsetik og kristen pacifisme

/
I krig og i fred er det kirkens opgave at forkynde den dom, der på korset er afsagt over al menneskelig selvhævdelse, og den Guds fred, der på den anden side af den dom overgår enhver forstand ...
Komponist som kirkefader? Reception, autoritet og autenticitet i Vestens (kristne) kulturhistorie

Komponist som kirkefader? Reception, autoritet og autenticitet i Vestens (kristne) kulturhistorie

/
Spørgsmålet bliver, om den overordnede forståelse af Mozart og hans viden om det skabte som manifesteret i hans musik hævder et indhold i Mozarts musik, der kan tænkes uafhængigt af Mozarts egen og lytterens tid og kontekst? ...