Alle indlæg af Henning Nørhøj
Henning Nørhøj er skribent og foredragsholder, pastor emeritus, forhenværende lektor og højskoleforstander
Gudsbegreb og religionsteologi hos Nikolaus Cusanus
Henning Nørhøj / 1. juli 2019 / Artikler
Nikolaus var også – og ikke mindst – en teologisk tænker, der vover sig helt ud, hvor det filosofiske begrebsapparat og dermed sproget slipper op Spændingen mellem det immanente og det transcendente i Gudsbegrebet bliver stående ”uløst”... mere