Gudsbegreb og religionsteologi hos Nikolaus Cusanus

Gudsbegreb og religionsteologi hos Nikolaus Cusanus

/
Nikolaus var også – og ikke mindst – en teologisk tænker, der vover sig helt ud, hvor det filosofiske begrebsapparat og dermed sproget slipper op. Spændingen mellem det immanente og det transcendente i Gudsbegrebet bliver stående ”uløst”. Deri ligger et stadigt incitament til en teologiske refleksion på modernitetens vilkår ...