Tidsskriftet Fønix

Nyeste artikler, anmeldelser og bøger

Evangelium og religion: Religionsteologiske bemærkninger

Evangelium og religion: Religionsteologiske bemærkninger

Jeg har selv været på det hold, der skrapt hævdede, at kristendom ikke er religion, men det er nok en påstand, der bør modificeres, hvis det skal give mening. For selvfølgelig er kristendom da også det. Men evangeliet er ikke ...
Hvorfor blev slaveriet afskaffet  – i middelalderen?

Hvorfor blev slaveriet afskaffet – i middelalderen?

Slaveriets afskaffelse i middelalderens kristne Vesteuropa udgjorde et markant skifte i verdenshistorien. De tekniske og socialøkonomiske faktorer fik imidlertid først en afgørende indflydelse på slaveriets afskaffelse i samspillet med indflydelsen fra den stigende kristne modvilje mod slaveriet ...
Et frugtbart forhold - anmeldelse af Natur og religion i det indre og ydre

Et frugtbart forhold – anmeldelse af Natur og religion i det indre og ydre

Natur og religion i det indre og ydre er en bog, der både rummer litteratur, teologi og psykologi. Mest frugtbart er Garnes syn på en mulig revitalisering af natursynet i kristendommen. At en sådan både er mulig og nødvendig, er ...
Naturen som et uerstatteligt kunstværk

Naturen som et uerstatteligt kunstværk

Magtforholdet mellem menneske og natur er skiftet, så det i dag er os, der har magten i kraft af vores teknik. Tidligere havde naturen magten over os. Atombomben og klimakrisen er bl.a. udtryk for dette magtskifte. Så langt, som vi ...
Når Gud angriber mennesket – Den tvetydige erfaring af Gud og verden  hos Martin Luther, K.E. Løgstrup og Regin Prenter

Når Gud angriber mennesket – Den tvetydige erfaring af Gud og verden hos Martin Luther, K.E. Løgstrup og Regin Prenter

Mennesket søger efter mening og ender derfor ofte med at bebrejde sig selv sine lidelser. Men til forskel fra Guds dom, er den dom, som mennesket udsiger over sig selv, uden udefrakommende tilgivelse og dermed trøstesløs ...
Natur og religion i det indre og ydre

Natur og religion i det indre og ydre

Kristoffer Garnes nye bog Natur og religion i det indre og ydre udgør en bestræbelse på at formulere en forståelse af kristendommen, som er åben for den ydre natur, der omgiver os, og den indre natur, vi alle bærer rundt ...
Agtelsens natursyn

Agtelsens natursyn

Min kritik af udviklingen er ofte blevet mødt med den misforståelse, at så må man søge alternativer uden for vor kultur, i panteistiske forestillinger eller ”deep ecology” eller andre filosofier, der vil udslette forskellen på mennesker og dyr. Men panteistisk ...
Rusland – kulturel ven eller fjende?

Rusland – kulturel ven eller fjende?

Rusland er kulturelt vores ven, men de fjerner sig politisk fra os for øjeblikket på grund af den nye kolde krig. Det gør det sværere for dem selv at udvikle de sider af deres kultur, som vi bedst kan lide ...
Walter Benjamin:  Teologisk-politisk fragment

Walter Benjamin: Teologisk-politisk fragment

Den åndelige genoprettelse, som er det, der fører ind i udødeligheden, svarer til en verdslig genoprettelse, der fører til en evighed af undergang. Og rytmen af denne evige undergang, som er en undergang i det hele taget – både rumligt ...